Sunday, February 24, 2013

Bertabbaruj...

Bertabbaruj...

A033 Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan/BERHIAS  diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu - wahai "AhlulBait" dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji).
(Al-Ahzaab 33:33)
 
* Secara umum, berhias untuk suami dibolehkan
dan tidak dikiran sebagai tabbaruj

* Berhias keluar rumah bukan untuk suami
adalah tabbaruj


* Tabbaruj dapat membawa wanita kepada takabur
(sombong) kerana bilamana ia bersolek maka ia
akan merasa lebih cantik daripada orang lain.
Atau manakala ia memakai perhiasan maka ia akan
merasa lebih stylist fashionable atau lebih kaya.

Fitnah-fitnah macam itulah yang ingin dihindari
dari Islam
 

No comments:

Post a Comment