Thursday, February 28, 2013

Ganjaran Solat berjemaah...


Rindu nak pergi Umrah lagi.
Besarnya ganjaran solat di Masjil Haram 100,000 ganjaran solat.

Rindu dengan Rasulullah Ya Allah,
Besarnya ganjaran solat di Masjib Nabawi 1000 ganjanran solat.

Begitu juga ganjaran solat di Masjid Aqsa 500 ganjaran solat

Jika tak mampu solat di sana, solatlah di masjid berjemaah atau berjemaah di mana-mana sahaja ganjarannya dapat 27 darjat.

Tak mampu juga solatlah sendirian walaupun hanya 1 ganjarannya. Kerana solat itu wajib untuk umat Islam.

Tapi sayang kalau kita tak solat,

“Di dalam neraka jahanam terdapat sebuah lembah yang dikenali sebagai Lembah Derita… Di dalamnya terdapat beberapa ekor ular…Setiap ekor ular Sebesar tengkuk Unta….Panjangnya sebulan perjalanan…Ia akan mematuk orang yang meninggalkan sembahyang….Racun Patukannya akan memuncak sehingga tubuh yang kena patukan akan merasai bisa selama 70 tahun….Daging-dagingnya akan hancur sehingga meninggalkan tulang-tulang sahaja….Ia akan terus mematuk orang yang meninggalkan sembahyang di lembah tersebut.”…..

No comments:

Post a Comment