Sunday, May 26, 2013

Contoh Zikir Selepas SOLAT..... Yang Telah Diubahsuai.


Contoh Zikir Selepas SOLAT..... Yang Telah Diubahsuai.

Menerusi hadisnya, Rasulullah mengajarkan kaedah berzikir selepas solat seperti berikut:

1- Subhanallah = 33 kali.
2- Alhamdulillah = 33 kali
3- Allahu Akbar = 33 kali
4 - Laa ilaaha illallah, wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai-in qodiir = 1 kali

= Genaplah semuanya menjadi 100. Orang yang membaca zikir di atas dengan LAFAZ dan BILANGAN yang diajarkan oleh Nabi mendapat ganjaran diampuni dosanya sebanyak buih lautan. [Lihat komen pertama sebagai rujukan].

Apa yang diubah?

Bandingkan pula tatacara zikir Nabi di atas dengan tatacara zikir kebanyakan umat Islam hari ini:

1- Sebelum 'subhanallah', dibaca lafaz "...Ilahi ya robbi ..." dan selepasnya ditambah lafaz ".... subhanallah wabihamdihi daa-imaan qoo-iman abadan alhamdulillah ...."

2- Selepas 'alhamdulillah, ditambah lafaz '... alhamdulillahi robbil 'aalamiin 'alaa kulli haal.."

3- Selepas 'Allahu Akbar' ditambah lafaz '... Allahu akbar kabiiraa, wal hamdulillaahi katsiraa, wa subhanallaahi bukrotaa, wa asiilaa...'.

4- Selepas 'Laa ilaaha illallah, wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai-in qodiir' ditambah lafaz 'walaa hawlaa walaa quwwata illa billaahil 'aliyyil 'azhiim'.

Jika dihitung jumlah zikir masyarakat kita ialah sebanyak 107 kali. Berdasarkan tokok tambah ini, kita tertanya-tanya:

1- Apakah sumber dan hujah mereka untuk menggubal tatacara zikir yang telah diajarkan oleh Nabi menerusi sunnahnya yang sahih?

2- Apakah keutamaan dan ganjaran yang diperolehi daripada lafaz-lafaz tambahan itu?

--------------------------

Hadis yang dimaksudkan:

Sabda baginda shallallahu ‘alaihi wasallam:

مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَ حَمِدَ الله َ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمَائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

Barang siapa yang bertasbih kepada Allah pada setiap akhir solat sebanyak 33 kali, bertahmid kepada-Nya 33 kali dan bertakbir 33 kali hingga genap 99 kali. Lalu untuk melengkapi jumlah yang ke 100 dia mengucapkan (tahlil yang bermaksud): Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah satu-satu-Nya (Tuhan yang) tiada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya segala kerajaan. Hanya milik-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya walaupun seperti buih di lautan.

[Hadis riwayat Imam Muslim (no. 146, 597).]
---------------------------------

Ini antara perbahasan di dalam buku saya:

Perhatikan pula wirid berikut:

أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلاَم فِحَيِّنَا رَبَّنَا بِاالسَّلاَم وَأَدْ خِلْنَا الْجَنَّةَ دَا رَالسَّلاَم تَبَرَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَ الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ.

Sila perhatikan lafaz berikut:

وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلاَم فِحَيِّنَا رَبَّنَا بِاالسَّلاَم وَأَدْ خِلْنَا الْجَنَّةَ دَا رَالسَّلاَم

Ia adalah lafaz tambahan (bid’ah) ke atas lafaz yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam iaitu:

أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَرَكْتَ يَا ذَ الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ.

Lafaz di atas dikeluarkan oleh Imam Muslim (no.591, 135), Ahmad 5/275, 279, Abu Daud (no.1513), al-Nasa'i 3/68 dan selainnya, bersumberkan daripada Tsauban radhiallahu‘anh.

Berhubung dengan ‘tambahan’ lafaz ini, al-Lajnah ad-Daimah menyatakan bahawa:

Pada asalnya dalam berzikir itu harus sesuai dengan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam baik itu dari susunan kalimat mahupun tata caranya. Dengan tidak mengurangi, menambah dan tidak pula mengubah tatacaranya. Adapun yang disebutkan dalam berbagai kitab hadis bahawa di antara zikir setelah solat adalah dengan ucapan:

أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَرَكْت َ يَا ذَ الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ.

(Atau) dalam riwayat yang lain:

تَبَرَكْت ذَ الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ.

Tidak ada hadis yang menyebutkan tambahan واليك يعود السلاَم dan واليك السلاَم sejauh pengetahuan kami selain dalam Sunan al-Nasa’i dari jalur Daud bin Rasyid. Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami al-Walid bin Muslim, telah meriwayatkan kepada kami al-Auza’i dari Abu Ammar dari Abu Asma’. Selanjutnya, ia menyebutkan hadisnya. Dalam hadis ini disebutkan kalimat واليك السلاَم.

Dalam sanadnya terdapat al-Walid bin Muslim al-Qarasi. Ia adalah salah satu perawi dalam Kutub as-Sittah (enam kitab hadis) dan seorang perawi yang menguasai banyak dan kuat hafalannya. Tetapi ia meriwayatkan hadis mudallas dengan tadlis taswiyah. Ad-Daruquthni berkata: al-Walid perawi hadis mursal. Ia meriwayatkan dari al-Auza’i dari beberapa Syeikh yang dha’if yang telah ditemui oleh al-Auza’i. Ia tidak menyebutkan nama-nama sanad yang dha’if kemudian menjadikan al-Auza’i meriwayatkan dari Nafi’ dari Atha’.

Shalih bin Muhammad berkata menceritakan bahawa ia mendengar al-Haitsami bin Kharijah berkata: Aku berkata kepada al-Walid, engkau telah merosakkan hadis al-Auza’i. Ia berkata: Bagaimana?. Aku berkata: Kamu meriwayatkan dari al-Auza’i dari Nafi’. Lalu dari al-Auza’i dari az-Zuhri dan Yahya bin Sa’id. Sedang selain engkau, antara az-Zuhri dan Nafi’ memasukkan Ibrahim bin Murrah, Qurah dan lain-lainnya. Apa yang membuat anda seperti ini?

Ia menjawab: Aku ingin membersihkan al-Auza’i dari orang-orang tersebut. Aku berkata: Apabila al-Auza’i meriwayatkan daripada mereka, sedang mereka adalah perawi yang dha’if dan perawi hadis yang munkar, kemudian kamu tidak menyebutkan mereka (dalam sanad) sehingga kamu menjadikan al-Auza’i meriwayatkan dari orang-orang tsiqah maka al-Auza’i menjadi dha’if. Al-Haistami berkata: al-Walid tidak memperhatikan perkataanku.

Berdasarkan hal ini, maka hadis di atas tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Kalimat yang ditambahkan dalam zikir setelah solat ini adalah bid’ah. Semoga selawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya.


[Majalah al-Buhuts 22/96-97; dalam Irysadat an Ba’dhil Mukhalafat fii ath-Thaharah, as-Shalah, al-Masajid karya Syeikh Abdul Aziz Muhammad as-Sadlan, ms. 239-240
Lihat Buku saya : Marilah Berzikir Selepas Solat Fardhu Bersama Rasulullah (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2010).

--------------------------------------------------
Zikir Selepas Solat Yang Diubahsuai [Siri 2]

Kebanyakan para imam masjid sebaik sahaja selesai solat mereka akan membacakan
wirid dengan lafaz berikut, iaitu setelah istighfar dibaca:

أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلاَم فِحَيِّنَا رَبَّنَا بِاالسَّلاَم وَأَدْ خِلْنَا الْجَنَّةَ دَا رَالسَّلاَم تَبَرَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَ الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ.

Sila perhatikan lafaz berikut:

وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلاَم فِحَيِّنَا رَبَّنَا بِاالسَّلاَم وَأَدْ خِلْنَا الْجَنَّةَ دَا رَالسَّلاَم

(wa ilaika ya-'uudussalaam, fahayyinaa robbanaa bissalaam, wa ad-khilnal jannata daarossalaam).

Ia adalah lafaz tambahan (bid’ah) ke atas lafaz yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam iaitu:

أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَرَكْتَ يَا ذَ الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ.

Lafaz di atas dikeluarkan oleh Imam Muslim (no.591, 135), Ahmad 5/275, 279, Abu Daud (no.1513), al-Nasa'i 3/68 dan selainnya, bersumberkan daripada Tsauban radhiallahu‘anh.

Berhubung dengan ‘tambahan’ lafaz ini, al-Lajnah ad-Daimah menyatakan bahawa:

Pada asalnya dalam berzikir itu harus sesuai dengan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam baik itu dari susunan kalimat mahupun tata caranya. Dengan tidak mengurangi, menambah dan tidak pula mengubah tatacaranya. Adapun yang disebutkan dalam berbagai kitab hadis bahawa di antara zikir setelah solat adalah dengan ucapan:

أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَرَكْت َ يَا ذَ الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ.

(Atau) dalam riwayat yang lain:

تَبَرَكْت ذَ الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ.

Tidak ada hadis yang menyebutkan tambahan واليك يعود السلاَم dan واليك السلاَم sejauh pengetahuan kami selain dalam Sunan al-Nasa’i dari jalur Daud bin Rasyid. Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami al-Walid bin Muslim, telah meriwayatkan kepada kami al-Auza’i dari Abu Ammar dari Abu Asma’. Selanjutnya, ia menyebutkan hadisnya. Dalam hadis ini disebutkan kalimat واليك السلاَم.

Dalam sanadnya terdapat al-Walid bin Muslim al-Qarasi. Ia adalah salah satu perawi dalam Kutub as-Sittah (enam kitab hadis) dan seorang perawi yang menguasai banyak dan kuat hafalannya. Tetapi ia meriwayatkan hadis mudallas dengan tadlis taswiyah. Ad-Daruquthni berkata: al-Walid perawi hadis mursal. Ia meriwayatkan dari al-Auza’i dari beberapa Syeikh yang dha’if yang telah ditemui oleh al-Auza’i. Ia tidak menyebutkan nama-nama sanad yang dha’if kemudian menjadikan al-Auza’i meriwayatkan dari Nafi’ dari Atha’.

Shalih bin Muhammad berkata menceritakan bahawa ia mendengar al-Haitsami bin Kharijah berkata: Aku berkata kepada al-Walid, engkau telah merosakkan hadis al-Auza’i. Ia berkata: Bagaimana?. Aku berkata: Kamu meriwayatkan dari al-Auza’i dari Nafi’. Lalu dari al-Auza’i dari az-Zuhri dan Yahya bin Sa’id. Sedang selain engkau, antara az-Zuhri dan Nafi’ memasukkan Ibrahim bin Murrah, Qurah dan lain-lainnya. Apa yang membuat anda seperti ini?

Ia menjawab: Aku ingin membersihkan al-Auza’i dari orang-orang tersebut. Aku berkata: Apabila al-Auza’i meriwayatkan daripada mereka, sedang mereka adalah perawi yang dha’if dan perawi hadis yang munkar, kemudian kamu tidak menyebutkan mereka (dalam sanad) sehingga kamu menjadikan al-Auza’i meriwayatkan dari orang-orang tsiqah maka al-Auza’i menjadi dha’if. Al-Haistami berkata: al-Walid tidak memperhatikan perkataanku.

Berdasarkan hal ini, maka hadis di atas tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Kalimat yang ditambahkan dalam zikir setelah solat ini adalah bid’ah. Semoga selawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya.

[Majalah al-Buhuts 22/96-97; dalam Irysadat an Ba’dhil Mukhalafat fii ath-Thaharah, as-Shalah, al-Masajid karya Syeikh Abdul Aziz Muhammad as-Sadlan, ms. 239-240.]

Rujuk buku saya berjudul Marilah Berzikir Selepas Solat Fardhu Bersama Rasulullah (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2010).
--------------------------------------------------

Kenapa zikir selepas solat tidak ditokok tambah meskipun tambahan itu baik?

[Jawapan kepada mereka yang berdegil mengubah ajaran Nabi hanya bermodalkan logik akal dan hawa nafsu sebagai hujah]

Diriwayatkan oleh al-Barra’ Ibnu ‘Azib radhiallahu’anh di mana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengajari beliau mengenai zikir sebelum tidur:

أللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجَّهْتُ وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبـة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمَنْتُ بكتابك الذي أنزلت وبنـبـيك الذي أرسلت.

Ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu dan aku tundukkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu dan aku menyandarkan belakangku kepada-Mu, kerana rasa suka dan takut kepada-Mu. Tiada tempat perlindungan dan penyelamat daripada (ancaman-Mu) kecuali kepada-Mu. Aku beriman dengan kitab yang telah Engkau turunkan dan juga dengan Nabi yang telah Engkau utuskan. [H/R al-Bukhari bersama Fath al-Baari 1/357 (no. 247)]

Lafaz zikir ini telah dihafaz dan dibaca oleh al-Barra’ Ibnu ‘Azib radhiallahu’anh sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, kecuali perkataan وبنبيك (dan juga dengan Nabi Engkau) dia tukarkan dengan perkataan وبرسولك (dan juga dengan Rasul Engkau). Mendengarkan bacaan al-Barra’ itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pantas menegur serta melarang beliau daripada menukar perkataan tersebut. [Hadis riwayat al-Bukhari bersama Fath al-Baari 1/357 (no. 247).]

Menerusi kitabnya, Shahih at-Targhib wa at-Tarhib jilid 1, ms. 388, Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah (1420H) pula berkata:

"Di dalam hadis ini terdapat peringatan yang sangat tegas, bahawa wirid-wirid dan zikir-zikir itu (adalah bersifat) taufiqiyyah (iaitu terikat dengan ketentuan al-Qur’an dan al-Sunnah). Tidak boleh dirubah, baik dengan (berbentuk) tambahan, pengurangan atau hanya dengan merubah lafaz yang tidak mengubah erti. Kerana lafaz Rasul lebih umum dari Nabi, tetapi Rasulullah shalallahu‘ alaihi wasallam tetap membetulkannya."

Selain itu, al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Asqalani al-Syafie rahimahullah (852H) menerusi kitabnya Fath al-Baari, jilid 11, ms. 114 turut memberi komentar dengan berkata:

"Hikmah yang paling tepat mengapa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyalahkan ucapan Rasul sebagai ganti dari lafaz Nabi adalah bahawa lafaz-lafaz zikir itu (adalah) taufiqiyyah (ditetapkan berdasarkan nas, bukan akal). Ada kekhususan yang tidak boleh dengan khas. Wajib untuk menjaga lafaz yang syarie (iaitu lafaz yang telah didatangkan oleh nas tanpa diubahsuai)."

Lihat buku saya Marilah Berzikir Selepas Solat Fardhu Bersama Rasulullah (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru
 
.................................. 

Ibnu Hasan Al-Amin Namun aku dapati ada satu lafaz kalimah dalam at-tahiyyat yang ditukar oleh sohabah semasa zaman sohabah yang tidak ada seorang pun membantahnya. Aku dapati ini dalam kitab Sifat Solat Nabi karya Syaikh Al-Albaniy. Lafaz asal dalam at-tahiyyat itu adalah as-salamu 'alaika aiyuhan-nabiyyu di tukar kepada as-salamu 'alan-nabiy dengan membuang lafaz yang mengandungi khitab ka.

Hadis yang aku maksudkan itu adalah riwayat Al-Bukhoriy dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Mas'ud ada kemukakan alasannya.

Peringatan : Perubahan lafaz itu tidak ada seorang sohabah pon yang bantah maka ia menjadi halal tidak bid'ah. Maka ini sudah menjadi ijma' sohabah. Namun tidak ada lagi ijma' selepas sohabah dalam perkara mengubah kaifiyyat ibadah. Wallohu a'lam

8 comments:

 1. komentar sempit fikiran
  jika Rasulullah saw ada bersama kita dan baginda dengar penambahan tersebut maka akan disuruh kita amal juga, lihat sejarah doa iftitah dari mana asal ia, maka belajar sirah jgn terus mengecap bid'ah sahaja kerana yg bid'ah adalah dirimu kerana zaman nabi kamu tidak ada

  ReplyDelete
  Replies
  1. Persoalannya ialah adakah nabi masih ada untuk mendengar penambahan tersebut ya joffri qassim??? Semata andaian dalam perkara ibadah janganlah dibuat sangkaan sahaja kerana selepas wafatnya nabi, siapakah yang boleh memperakui bacaan kita? Anda????????

   Delete
  2. Persoalannya ialah adakah nabi masih ada untuk mendengar penambahan tersebut ya joffri qassim??? Semata andaian dalam perkara ibadah janganlah dibuat sangkaan sahaja kerana selepas wafatnya nabi, siapakah yang boleh memperakui bacaan kita? Anda????????

   Delete
 2. Assalamualaikum WB...
  Seandainya TAK BOLEH di kurangkan atau di tambah......

  Kalau Solat Malam Nabi SAW pulak macam mana ya? Perlukah kita ikut cara Nabi SAW Solat Malam? Solat Malam Nabi SAW memang panjang.
  Kalau kita kurangkan, nanti Bid'ah pulak.... hmmmm???

  Kalau iktikaf Nabi SAW pulak macam mana ya? Perlukah kita ikut cara Nabi SAW iktikaf yang ada masa sampai 3 hari 3 malam di rumah Allah?
  Kalau kita kurangkan, nanti Bid'ah pulak.
  Besok nak kerja - macam mana? Sape nak kasi kita makan kalau tak kerja? Hmmmm.....??

  Kalau Bacaan Surah selepas Al-Fatihah pulak macam mana? Perlukah kita ikut cara Nabi SAW membaca surah yang kadang kadang sampai berjuzuk-juzuk?
  Sedangkan para Sahabat pun nyaris pengsan bila jadi makmum..... Hmmmm...??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Lepas ni saya nak berdakwah dengan bawa pedang dan naik Unta.... sebab ikut cara Nabi SAW.....

   Delete
 3. Kalau kurangkan solat malam,kurangkan baca surah, lebihkan baca surah x apa. Jangan pandai2 tukar tambah baca yg telah diajar oleh rasullullah suda la. Walaupun nabi da wafat, bukan bermaksud kita bole sewenang wenangnya nak tambah kurangkan bacaan yang telah diaajar. Suda la kurang ajar, di ajar berdegil pula.

  ReplyDelete
 4. sempitnya cara berfikir org yg memberi komentar. berhujah lah spt org bijak, supaya drpd kata2 mu jelas kamu dpt dipandang bijak. x setuju tidak mengapa asalkan niat kita utk mencari kebenaran. hanya mrk yg sombong menunjukkan ciri2 angkuh!

  ReplyDelete
 5. Itu bidaah ini bidaah, sampai tak buat langsung. Apa salahnya jika melakukan perkara yg memuji kebesaran Allah. Bedosakah?

  ReplyDelete