Thursday, May 9, 2013

Usul Fiqh Imam-imam ahlul HadithStatus akhi Ad- Dien

Usul Fiqh Aimmah Ahlul Hadith
--------------------------------------

لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه

Tidak boleh meninggalkan dalil sekalipun orang ramai beramal dengan amalan yang bercanggah dengan dalil.

Berkata Ad- Dien:

Tidak boleh meninggalkan sesuatu amalan atau apa jua amalan yang telah tetap dalil mengenainya daripada Al-Quran dan Al-Hadith sekalipun orang ramai beramal dengan amalan selain daripada dalil/ bertentangan daripada dalil.

Perbuatan orang ramai yang bercanggah daripada dalil tidak boleh dijadikan hujjah atau ikutan sekalipun seluruh dunia beramal sebegitu. Sebaliknya dalil Al-Quran dan Al-Hadith lah yang menjadi pegangan, hujjah dan ikutan sekalipun seluruh dunia beramal bertentangan dengannya.

Jika amalan terhadap Al-Quran dan Hadith ditinggalkan, maka sudah tentu akan terhentilah Syiar Islam, terhapuslah Sunnah Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam I'lam Al-Muwaqi'in berkata:

Berapa banyak amalan yang diamalkan namun bertentangan dengan Sunnah yang sahih di zaman ini. Setiap waktu akan ada sunnah yang akan ditinggalkan dan dilupakan. Ambillah apa juga tanpa sebarang keraguan terhadap sunnah-sunnah sahih yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam.

Berkata Ibn Hazm dalam Al-Muhalla:

Kejanggalan/ perkara yang pelik ialah bercanggahnya sesuatu amalan itu dengan perkara yang benar. Setiap orang yang bercanggah daripada kebenaran dalam sesuatu masalah dikira telah melakukan suatu perkara yang janggal/ pelik meskipun orang itu ialah seluruh penduduk muka bumi.

Jamaah ialah orang yang berada di atas landasan kebenaran (dengan Al-Quran dan Sunnah) sekalipun tidak ada seorang pun beramal sedemikian di muka bumi ini melainkan dirinya.

Allahua'lam.

No comments:

Post a Comment