Saturday, May 11, 2013

Anjing kepada penghuni nerakaAnjing kepada penghuni neraka

Kestabilan politik Madinah pernah tergugat apabila kaum Khawarij mula menyebarkan provokasi dengan menuduh Uthman terlibat dengan kronisme, nepotisme serta kebejatan yang lain. 
 
DALAM pemerhatian ahli zoology, anjing merupakan haiwan yang paling setia kepada tuannya. Ia akan menjaga rumah daripada dimasuki orang yang tidak dikenali. Menunggu tuannya di rumah dengan sabar ketika tuannya keluar, mengembalikan bola yang dilempar oleh tuannya dengan menggonggong, menyalak jika ada yang cuba menceroboh. Inilah watak seekor anjing. Lalu ada keterkaitannya antara teks suci yang menyamakan antara kaum Khawarij dengan anjing.

Rasulullah SAW bersabda tentang kaum pembangkang ini dengan berkata: “Khawarij anjing ahli neraka” (Hadis Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi).

 Rupanya ternyata sikap kaum pembangkang memang sangat berlemah-lembut serta setia mentaati orang kafir yang nantinya mereka akan dijadikan penghuni neraka selamanya. Mereka menjadi serombong suara kepada kaum kafir dalam menentang pemimpin negara, membela hak dan perlakuan kaum kafir serta mereka sangat keras lagi bengis kepada kaum Muslimin. Layaklah mereka dinobatkan sebagai anjing kepada ahli neraka.

Penentang pemimpin negara

Khawarij, sebuah kata yang dimaksudkan untuk sesiapa sahaja yang keluar menentang pemimpin negara yang sah, sama ada menggunakan senjata, atau pena, atau suara. Inilah yang dinyatakan oleh al-Syahrastani: “Setiap orang yang memberontak kepada pemimpin yang sah yang disepakati oleh rakyat sebagai pemimpin mereka maka dia disebut sebagai Khariji (kata tunggal dari Khawarij). Sama saja apakah dia melakukan pemberontakan itu pada masa sahabat masih hidup kepada para pemimpin yang lurus, atau setelah masa mereka iaitu kepada para tabiin yang sentiasa mengikuti pendahulu mereka dengan baik, serta para pemimpin di setiap zaman.”

Awal muncul golongan ini sejak zaman Rasulullaah SAW lagi apabila seorang lelaki bernama Dzul Khuwaisirah membantah Nabi dan menganggap baginda tidak berlaku adil. Nabi marah lalu menyatakan akan keluar dari keturunan lelaki tersebut, suatu kaum yang membaca al-Quran tidak melebihi kerongkongan mereka, membunuh pemeluk Islam dan membiarkan penyembah berhala. Terlepas daripada Islam seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Seandainya Nabi menemui mereka, sungguh akan dibunuh mereka seperti dibunuhnya kaum `Aad (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Pemikiran sesat ini berkembang secara senyap selama beberapa belas tahun sehinggalah zaman pemerintahan Uthman al-Affan. Tika inilah kestabilan politik negara Madinah mula tergugat apabila kaum Khawarij mula menyebarkan provokasi dengan menuduh Uthman terlibat dengan kronisme, nepotisme serta kebejatan yang lain. Kemuncak kepada penentang tersebut adalah pembunuhan Uthman, apabila Khawarij berijtihad bahawa Uthman telah jatuh kafir kerana tidak melaksanakan hukum ALLAH.

Rentetan itu meletus perang Siffin antara Khalifah yang baharu iaitu Ali Bin Abi Talib dengan Muawiyah Bin Abi Sufyan yang merupakan kerabat Uthman. Ketika perang semakin menelan korban yang banyak, diadakan sebuah gencatan senjata lalu ditubuhkan Majlis Tahkim, diwakili oleh dua hakim dalam timbang-tara.

Khawarij menolak dengan alasan Majlis Tahkim berlawanan dengan aturan ALLAH lalu mereka meneriak “Tiada hukum yang sah melainkan hukum ALLAH” lalu berkumpul di sebuah tempat bernama Harurah. Ibnu Abbas menganggarkan seramai 6,000 kaum pembangkang yang berpusat di sana dalam rangka-kerja menjatuhkan serta membunuh Ali, Muawiyah dan dua orang hakim tersebut.

Tidak lama kemudian, Ali dibunuh dengan pedang beracun oleh seorang lelaki yang terkenal sebagai Tokoh Al-Quran Mesir pada zaman Umar; Ibnu Muljam. Sesiapa yang melihat kepada watak Ibnu Muljam, pasti akan tidak percaya bahawa dia merupakan manusia yang celaka dan sesat. Ibadatnya, solatnya lebih banyak daripada Ali, bacaan al-Qurannya lebih bagus daripada Amru Al Ash, tawaduk dan zuhudnya lebih tinggi daripada Muawiyah serta keberaniannya lebih unggul daripada Abu Musa Al Asyaari.

Tetapi semua itu bukanlah parameter mengukur kebenaran, sedangkan kebenaran itu adalah bersama al-jamaah yang membawa dua maksud iaitu kebenaran yang dianut oleh para sahabat dan perkumpulan kaum Muslimin di bawah pemerintah negara. Sayangnya, orang yang tidak mendalam ilmunya selalu terjerumus dalam menilai kebenaran dari sisi watak dan penampilan. Dilihat sahaja seseorang tokoh itu berserban berjubah, selalu membacakan ayat al-Quran, memiliki pengikut yang ramai; terus sahaja kita tabalkan dia sebagai ulama dan percaya kebenaran bersama dengannya. Inilah yang terjadi dari zaman dahulu hingga kini.

Neo-Khawarij

Khawarij yang asli telah pupus tetapi benih-benih pemikiran Dzul Khuwaisirah masih ada malah akan terus wujud hingga akhir zaman. Dalam buku Majmu’ Fatawa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah menjelaskan: “Dalam beberapa riwayat hadis lain telah diceritakan bahawa kelompok ini akan tetap muncul sampai zaman keluarnya Dajjal. Alim ulama telah sepakat bahawa kelompok Khawarij ini bukan hanya pasukan tentera yang menyertai Dajjal”. Mereka akan berkongsi beberapa keyakinan yang serupa walau tidak mengambil kesemua dasar aqidah Khawarij pada zaman silam. Sesetengah ulama mengistilahkan mereka sebagai Neo-Khawarij.

Kelompok ini memandang bahawa pemerintah yang tidak melaksanakan hudud menjadi kafir lalu perlu dilucutkan. Kesan kekafiran tersebut pula menghalakan batang leher  pemimpin tersebut menjadi halal. Untuk melaksanakan hukum ALLAH, iaitu menjatuhkan pemimpin dan menegakkan hudud, mereka sangat bengis dan kasar terhadap jamaah kaum Muslimin, sebaliknya mereka sanggup untuk bergabung dengan kaum kafir dalam merealisasikan matlamat mereka.

Ibnu Abdil Bar meriwayatkan bagaimana kaum Khawarij membunuh Abdullah bin Habbab Bin al-Art seorang tabiin yang menasihati mereka. Namun ketika salah seorang daripada ahli mereka membunuh seekor babi milik kaum kafir, mereka menyesal lalu membayar  ganti-rugi kepada empunya babi tersebut. Lihat, nyawa seorang tabiin lebih rendah daripada nyawa seekor babi pada mata dan penilaian kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij memandang perkara ini adalah kebenaran, yang sesuai dengan kehendak agama dan menepati kandungan al-Quran.

Pokok kesesatan mereka adalah kerana sikap ‘ghuluw’ iaitu berlebihan dalam menilai agama, serta keingkaran mereka untuk mengikuti pemahaman para sahabat dalam mentafsir agama. Mereka berlebihan dalam menunaikan ibadah sehingga jika ibadah para sahabat diukur, pasti kelihatan sedikit. Mereka berlebihan dalam menimbang keimanan sehingga mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Mereka berlebihan dalam amar maaruf nahi mungkar sehingga bengis dengan kaum Muslimin dan keluar membangkang.

Sikap berlebihan ini lahir atas faktor keingkaran mereka mengikuti pemahaman sahabat terhadap al-Quran dan as-Sunnah. Mereka memandang pemikiran mereka lebih cemerlang, sebagaimana Dzul Khuwaisirah memandang dirinya lebih adil daripada Nabi SAW. Sebuah atsar menjelaskan bahawa kaum sesat tidak mahu mengikut pemahaman para sahabat  apabila seorang wanita bertanya kepada ‘Aisyah tentang solat: “Apakah salah seorang daripada kami harus mengqada solatnya ketika masa-masa haid? maka ‘Aisyah menjawab: “Apakah engkau Haruriah (Khawarij)? Sungguh di antara kami (Ummul Mu’minin) ada yang mengalami haid, namun dia tidak diperintahkan untuk mengqadanya:” (Tirmidzi, Ahmad dan Darimi)

Benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah: “Di antara perbezaan tersebut: Khawarij mengikuti dalil al-Quran yang mereka fahami sendiri, sementara Syiah Rafidhah mengikuti Imam Ma’shum yang sebenarnya tidak ada”. (Silakan lihat Majmu’ Fatawa). Konsekuensi dari ingkar mengikuti pemahaman sahabat dalam mentafsir nas agama, melahirkan sikap terburu-buru dan senang menjatuhkan hukuman.

Ini digambarkan dengan watak Dzul Khuwaisirah apabila dia cukup mudah menuduh ‘Al-Amin’ sebagai zalim dan tidak berlaku adil. Sementara Khawarij pada zaman Uthman dengan cukup mudah menuduh beliau sebagai pengamal korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan yang kemudian mereka hukum kafir kepada menantu Rasulullah SAW tersebut.

Mereka juga sangat ringan lidah dan bicara mereka lebih laju dari hembusan angin apabila memurtadkan Ali, Muawiyah dan sejumlah sahabat lagi.

Ingatlah, kaum Khawarij bukanlah sembarangan orang; mereka bukan manusia yang berpelesiran atau kaki maksiat. Sebaliknya mereka merupakan golongan yang ingin membangun bersama dengan syariat Islam.

Maknanya mereka adalah orang ‘baik-baik’ pada mata kasar kita. Namun sebenarnya mereka adalah anjing di akhirat kelak. Mereka akan terus muncul dan semakin banyak. Sehinggakan sekitar tahun 740M, mereka sempat menubuhkan Kerajaan Yamamah sebelum dihapuskan oleh Abdul Hakim Bin Marwan, seorang tokoh tabiin di Madinah.

~ Mohd Radzi Othman
11 Mei 2013

No comments:

Post a Comment