Tuesday, February 5, 2013

Penyakit Ghurur

Penyakit Ghurur

Penyakit yang menghapuskan amal dan pahala serta membuahkan akibat yang menyedihkan adalah “ghurur” (takjub terhadap diri sendiiri) dan gila popularitas.

Penyakit ini menyerang ketika ia sudah mulai taat menjalankan agama namun belum membersihkan hatinya. Sehingga ketaatannya itu membuatnya takjub terhadap diri sendiri.

Maka diperlukan sikap meluruskan hati dalam memulai setiap aktifitasnya.Sebab apabila ia mulai taat namun tidak membersihkan jiwa dan tidak membersihkan hati lalu menuntut ilmu,maka ilmu itu bisa membuat hatinya bertambah keras dan tertipu.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ ا للهُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَ الْهُدَى كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَ صَابَ أَرْضًا

“Perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah utus aku dengan membawanya seperti hujan lebat menyirami bumi.”
(Muttafaqun 'alaihi)

Apabila hujan itu menyirami tanah yang tumbuh tanaman hanzhal diatasnya maka akan menambah pahit buahnya.

Allah Ta’aala berfirman :

“dan apabila diturunkan suatu surat, maka diantara mereka (orang orang munafik) ada yang berkata: “siapa diantara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?” Adapun orang yang didalam hati mereka adalah penyakit,maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka,di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam kekafiran.” (QS.At_Taubah:124-125

Ayat Al Qur'an akan menambah keimanan orang orang beriman dan akan menambah kesombongan orang orang yang sombong, membuat tertipu orang orang yang tertipu dan menambah ujub orang orang yang ujub.

Yaa Rabb...Bimbinglah kami...

No comments:

Post a Comment