Monday, December 15, 2014

maksud keharusan beramal dengan hadis yang dha'if bagi tujuan fadhail al-a'mal

Apakah maksud keharusan beramal dengan hadis yang dha'if bagi tujuan fadhail al-a'mal?

 Jawapan:

Maksud beramal dengan hadis dha'if (lemah) bagi tujuan fadhail al-a'mal ialah menjadikan fadhilat (keutamaan) yang dijanjikan oleh hadis lemah tersebut sebagai motivasi untuk melakukan suatu amalan yang ditetapkan oleh hadis yang sahih / hasan.

Adapun penggemar amalan syirik dan bid'ah, mereka menjadikan hadis yang dha'if sebagai dasar untuk menetapkan suatu amalan. Ini bercanggah dengan ijmak ulamak bahawa hadis dha'if tidak boleh dijadikan dasar bagi menetapkan suatu akidah dan hukum.

~Mohd Hairi Nonchi

No comments:

Post a Comment