Tuesday, December 27, 2011

Syarah Shahih Muslim susunan Imam an-Nawawi rahimahullah

Syarah Shahih Muslim susunan Imam an-Nawawi rahimahullah (Wafat: 676H) ini adalah himpunan kitab yang mensyarahkan (menjelaskan/menghuraikan) maksud hadis-hadis yang terdapat dalam Kitab Shahih Muslim. Ia merupakan kitab yang masyhur di kalangan umat Islam dan menjadi rujukan dunia Islam Ahlus Sunnah waj-Jama'ah sama ada di peringkat pelajar (penuntut ilmu), pencinta ilmu, sarjana, mahupun ilmuan (ulama).

Perbahasan yang dibawakan oleh Imam an-Nawawi ini bersifat tematik (berdasarkan tajuk/bab) yang dengannya telah memudahkan para pengkaji dan pembaca dalam melakukan rujukan dan semakkan. Ulasan perbahasannya dilakukan secara ringkas dan padat dengan membawa perkataan para ulama mazhab berserta pentarjihan yang terkuat menurut pandangannya. Setiap perbahasan yang beliau bawakan menjadi pedoman dan panduan umat Islam seluruh dunia Islam, lebih-lebih lagi dari kalangan mereka yang berpegang dengan mazhab asy-Syafi'i kerana Imam an-Nawawi adalah di antara mujtahid besar Syafi'iyyah.

Alhamdulillah, kitab ini kini telah pun siap diterjemahkan sebanyak 12 jilid lengkap semuanya (bagi edisi terjemahan Darus Sunnah). Semoga dengan siapnya terjemahan ini, ia akan membantu kita semua hari ini untuk lebih mudah lagi memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam terutamanya yang terkumpul melalui kitab Shahih Muslim. Sekaligus membantu umat Islam dalam memahami Islam dan sunnah itu sendiri..

(harga satu set terjemahan lengkap kitab Syarah Shahih Muslim (12 Jilid lengkap), adalah RM1320. Termasuk pos.)

Untuk maklumat lanjut atau untuk mendapatkan kitab ini, bolehlah merujuk di sini, http://galeriniaga.blogspot.com/2009/08/143-syarah-shahih-muslim.html

Atau hubungi Abu Numair Nawawi Subandi di 012-6887715 (Shah Alam, Selangor)
— at Seksyen U12, Desa Alam, Shah Alam, Selangor.

No comments:

Post a Comment