Tuesday, February 11, 2014

Bahaya Bid'ah

 

 

"...dan setiap bid'ah itu sesat..."

IMAM ASY-SYAFI'I :
1. “Sesiapa yang beristihsan (menyangka baik sesuatu amalannya yang direka), bererti dia telah membuat satu syariat dan sesiapa yang membuat syariat, maka ia sudah KAFIR.”
= Imam Syafi’I menegaskan dalam kitabnya Ar-Risalah.

2. "Sungguh, jika seorang hamba menemui Allah dengan SEMUA macam dosa kecuali dosa syirik, maka itu lebih baik baginya daripada bertemu denganNya dengan suatu BID'AH. " 
 = Imam Asy-Syafi'i, dalam kitab Al-I'tiqad pg.158 oleh Imam Al-Baihaqy.
 
3. Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H) menegaskan,
Tidak ada seorang pun melainkan ia WAJIB bermazhab dengan Sunnah Rasulullah dan mengikutinya.
Apa jua yang aku ucapkan atau tetapkan tentang sesuatu perkara (ushul), sedangkan ucapanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan demikianlah ucapanku (dengan mengikuti sabda Rasulullah).”
(Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I’lam al-Muwaqq’in, 2/286)
4. Imam Syafi’I telah berkata :
5. IMAM MALIK BIN ANAS :
6. IMAM AHMAD BIN HANBAL
7. "...dan setiap BID'AH itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya diNeraka."
= Hadith Sahih Abu Dawud, AnNasai, Ahmad, AdDarimi.
8. "BID'AH itu sangat digemari oleh Iblis daripada maksiat itu sendiri, sebab maksiat itu boleh ditinggalkan pelakunya, tetapi bid'ah akan terus dilakukannya."
= Sufyan Ath-Saury (161H), pg. 33, Belitan Iblis, terjemahan oleh Syed Ahmad Semait,  penerbit Pustaka Islamiyah Pte Ltd Spore. = http://youtu.be/tZmdLLiQ7Zw
 UFB = Bid'ah Hasanah ? = http://youtu.be/ymr72ecgN-8
9. IMAM AHMAD BIN HANBAL
Wallahu A'lam.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
related topic = http://binsajen.blogspot.sg/2013/04/t-m-fouzy.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No comments:

Post a Comment