Saturday, April 19, 2014

Wahabi & Maulid Nabi

Orang kata Wahabi ialah mereka yang menolak perayaan hari kelahiran Nabi (maulid).”     

Penjelasan:

Jika demikian takrifan Wahabi, maka Imam Asy-Syafi’e (204H) dan para ulamak Syafi’iyyah selain beliau ialah Wahabi. Ini kerana, mereka bukan sahaja tidak pernah meraikan perayaan maulid bahkan menghukumnya sebagai perbuatan yang bid’ah di sisi ajaran agama.

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi’e rahimahullah (852H) berkata sebagaimana nukil Al-Hafiz As-Suyuthi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Hawi Fil Fatawa jilid 1, ms. 196:

أصل عمل المولد بدعة، لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة.
Maksudnya:

“Hukum asal perayaan maulid itu adalah bid’ah dan hal itu tidak pernah dicontohkan oleh para ulamak Salafus Shalih yang hidup pada tiga abad yang pertama.”


Sementara itu, salah seorang pembesar mazhab Syafi’e iaitu Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi’e rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Haditsiyyah:

وما يفعله كثير عند ذكر مولده ووضع أمه له من القيام بدعة لم يرد فيها شيء. 
Maksudnya:

“Adapun apa yang dirayakan oleh kebanyakan orang ketika hari kelahiran Nabi dan saat ibunda baginda melahirkannya, maka hal itu adalah perbuatan bid’ah dan tidak ada satu pun dalil yang mendasari perbuatan tersebut sama sekali.”


Selanjutnya perhatikan pula ungkapan salah seorang ulamak Syafi’iyyah mengenai hukum perayaan maulid iaitu Syeikh Ja’far at-Tazmanti asy-Syafi’e rahimahullah (682H), katanya:

هذا لفعل لم يقع في الصّدر الأوَّلِ من السلفِ الصالح مع تعظيمهم وحبِّهم له – أي: للنّبِيِّ – إِعْظِيْمًا وَمَحَبَّةً لَا يَبْلُغُ جمعنا الواحد منهم.
Maksudnya:

“Perbuatan (perayaan maulid) ini tidak pernah dicontohkan pada masa (kurun) pertama dari masa para ulama Salafus Shalih, padahal mereka adalah orang yang paling besar pengagungan dan rasa cintanya kepada baginda (Rasulullah) dan tidak ada seorang pun dari kita yang mampu untuk menandingi bagaimana besarnya pengagungan dan rasa cinta mereka (para sahabat) kepada baginda.” - Lihat Subul al-Huda wa al-Rasyad Fi Sirati Khair al-‘Ibad 1/441-441.

Lebih lanjut, sila rujuk:

1.       Benarkah Shalahuddin al-Ayubi Merayakan Maulid Nabi? karya Ibnu Saini Bin Muhammad bin Musa (Maktabah Abu Mu’awiyah Bin Abi Sufyan, Jakarta).

2.       Tarekat, Tasawuf, Tahlilan & Maulidan karya Hartono Ahmad Jaiz (Wacana Ilmiah Press, Solo).

3.      Bincang-Bincang Seputar Tahlinan, Yasinan & Maulidan karya Ustaz Abu Ihsan Al-Atsari (Pustaka At-Tibyan, Solo).

~ Mohd Hairi Nonchi

No comments:

Post a Comment