Friday, May 30, 2014

Tidak boleh bertaqarrub kepada Allah KECUALI dengan apa yang DIA SYARI'ATKAN,


Asy-Syaikh Saleh bin Abdil Aziz Alu Asy-Syaikh berkata tatkala beliau menyebutkan beberapa bid’ah dan larangan yang berkenaan dengan tauhid:

“Mengadakan perayaan-perayaan yang beraneka ragam dengan maksud taqarrub kepada Allah dengannya.
Seperti :
  *perayaan maulid nabawi,
   *perayaan hijrah (Nabi),
   *perayaan tahun baru hijriah,
   *perayaan Isra` dan Mi’raj, dan yang semisalnya.
    *perayaan ini adalah BID'AH, karena dia adalah ajang berkumpulnya (manusia) pada amalan-amalan yang dimaksudkan SEBAGAI TAQARRUB kepada Allah.


Sedangkan,
  ..tidak boleh bertaqarrub kepada Allah KECUALI dengan apa yang DIA SYARI'ATKAN,
  ..dan Allah tidaklah boleh disembah KECUALI dengan apa yang DIA SYARI'ATKAN.

Maka semua perkara yang baru DALAM AGAMA adalah bid’ah dan semua bid’ah terlarang untuk mengerjakannya”.

Lihat Al-Minzhor fii Bayani Katsirin minal Akhtho` Asy-Sya`i’ah hal. 17


~Bin Saje

No comments:

Post a Comment