Friday, April 12, 2013

Jangan kita terpengaruh dengan...
Jangan kita terpengaruh dengan orang yang membawa ayat-ayat Al-Quran kemudian mentafsirkan dan menjelaskan maksudnya dengan sesuka hati mengikut perkiraan akal mereka. Umat Islam harus berhati-hati dengan kelas pengajian tafsir yang seperti ini.

Mereka membuka Al-Quran terjemahan, contohnya membaca terjemahan surah Al-Fatihah. Kemudian mereka menjelaskan maksud dan faedah dari surah dan ayat tersebut mengikut logik dan pemahaman mereka sendiri.

Sedangkan ada metodologi dan kaedah yang perlu diikuti di dalam pentafsiran Al-Quran. Antara cara yang diguna pakai dalam mentafsirkan Al-Quran dipanggil Tafsir bil maktsur (tafsir dengan riwayat/dalil), iaitu mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, disusuli dengan mentafsirkan Al-Quran dengan Hadis, perkataan Sahabat Nabi dan disusuli perkataan Tabi’ut Tabi’in.

Tetapi mereka mentafsirkan Al-Quran mengikut akal mereka sendiri atau perkataan manusia lain yang bukan dari kalangan yang disebutkan di atas.
Antara kitab tafsir yang baik sebagai rujukan
Antara kitab tafsir yang baik sebagai rujukan 
Wujud di sana kitab tafsir yang baik seperti Adhwa-ul Bayan fi Taudhih Al-Quran bi Al-Quran disusun oleh Syaikh Al-‘Allamah Muhammad Al-Amin Al-Syanqiti.

No comments:

Post a Comment