Friday, April 19, 2013

Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah (bersatu)


Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah (bersatu), tidak ada jamaah kecuali dengan adanya seorang pemimpin dan tidak ada pemimpin kecuali dengan ketaatan.”
(Hadis Riwayat Ad-Darimi, (Mauquf) 1/79).

Apabila dilantik dua orang khalifah (pemimpin dalam sebuah negara Islam) maka "bunuh"lah orang yang terakhir antara keduanya (pelantikan yang kedua)” 
 (Hadis Riwayat Muslim 3/1480 dan Ahmad 3/95).

Sesiapa telah mengangkat (telah bersetuju melantik) seorang pemimpin kemudian memberikan huluran tangannya dan buah hatinya (sebagai tanda persetujuan), maka hendaklah ia (orang yang mengangkatnya) mentaatinya sedaya mungkin. Maka jika datang orang lain yang menentangnya, hendaklah mereka membunuh yang terakhir (penentang), aku (Abdul Rahman bin Abdul Rabbi’l Kabah) bertanya: Apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam? Ia (Abdullah bin Amr) menjawab: Aku mendengar (hadis ini) dengan kedua telingaku dan difahami oleh hatiku”
(Hadis Riwayat Muslim 3/1472, Abu Daud 4/97 dan Ibn Majah 2/1306).

http://darah-satria.blogspot.com/2011/12/islam-mengharamkan-orang-islam-jadi.html?m=1
~
Zaid Abdullah

No comments:

Post a Comment