Friday, May 13, 2011

maulana asri- Bid ah Hasanah
Yang dikatakan Bidaah itu sebenarnya satu sahaja iaitu bidaah dholalah {sepert yang dikatakan dalam hadis-"setiap bidaah itu sesat dan setiap yang sesat itu di dalam neraka "} ; Apa yang disebutkan bida'ah hasanah (seperti yang digunakan oleh Umar berkenaan solat tarawikh misalnya) , itu pada hakikatnya bukan bidaah dari segi Syara'nya (kerana sudah ada contoh ) melainkan dari segi BAHASA(lughoh) sahaja .Bidaah - perkara yang tiada dalil.Khilafiah-berbeza pendapat ,dengan ada dalilnya masing-masing.

No comments:

Post a Comment