Saturday, March 9, 2013

Inilah Wahhabiyah YangSesungguhnya


Inilah Wahhabiyah YangSesungguhnya

Abu Muhammad Herman menulis :

WAHHABIYAH adalah sebuah sekte yang lahir di AFRIKA UTARA pada abad ke-2 H, melalui tangan Abdul WAHHAB bin Rustum. Nama Wahhabiyah, adalah nisbat kepada Abdul Wahhab bin Rustum ini.

Merupakan pecahan dari sekte Wahbiyah Ibadhiyah yang berpemahaman Khawarij, nisbat kepada pendiri awalnya yaitu Abdullah bin WAHB Ar-Rasibi.

Khawarij, yang cikal bakalnya adalah Dzul Khuwaishirah, sehingga Ibnul Jauzi menyatakan:

“Dzul Khuwaishirah adalah khawarij pertama yang keluar dalam Islam. Penyakitnya adalah RIDHA DENGAN PEMIKIRAN (PENDAPAT) PRIBADINYA. Seandainya ia diam pasti akan tahu bahwa tidak ada pemikiran (pendapat) yang benar yang menyelisihi pendapat Rasulullah. Pengikut orang inilah yang memerangi Ali bin Abu Thalib.” (Talbis Iblis, Ibnul Jauzi)

Yang kemudian berkembang dan memulai gerakannya dengan memberontak terhadap kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu’anhu dan berhasil membunuh beliau. Kemudian kelompok khawarij ini menjadi satu kelompok resmi pada tanggal 10 Syawal tahun 37 H dengan membai’at Abdullah bin WAHB Ar-Rasibi sebagai pemimpin mereka. [Al Mausu’ah Al Muyassarah Fil Adyaan Wal Madzaahib Wal Ahzaab Al Mu’asharah (1/53)]

Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallah’anhu memerangi mereka di daerah Nahrawan hingga tersisa sedikit dari mereka, dan (sisanya) melarikan diri kebeberapa daerah. Tentang hal ini Al-Baghdadi rahimahullah menceritakan:

Terbunuh orang-orang khawarij pada hari itu hingga hanya tersisa sembilan orang. Dua orang dari mereka lari ke daerah Sajistan dan dari pengikut keduanya muncul Khawarij Sajistan, dua orang lagi lari ke Yaman dan dari pengikutnya muncul sekte Ibadhiyah di Yaman. Dua orang lainnya lari ke Oman dan muncul dari pengikutnya Khawarij Oman dan dua yang lainnya lari kedaerah Al Jazirah dan muncul dari pengikutnya Khawarij Al Jazirah. Tinggal seorang lari ke daerah Tel Muzan.” (Al Farqu Bainal Firaq Al Baghdadi, hal 80-81, lihat Al Khawarij, Tarikhuhum Wa Araauhum Al I’tiqadiyah Wa Mauqif Al Islam Minha, DR. Ghalib bin ‘Ali ‘Awaji, hal 95).

Wahhabiyah sudah ada sejak abad ke-2 H, sementara Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dilahirkan pada tahun 1115 H/1703 M.

Jadi, SALAH KAPRAH kalau ada yang mengatakan bahwa Wahhabiyah adalah sekte baru yang didirikan di Najed oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah.


~ http://muslimah.or.id

-------------------------------------1)Sila kenal perbezaan kritikal antara Wahabi pengkhianat Sunnah atau Wahabi pembela Sunnah,
jangan sembrono mulut celupar macam burong kakak tua yang perut lapar. 
 
2)Apa itu Wahabi ?Datuk Dr Johari Mat. penerangan yang ringkas dan jelas
 
 

No comments:

Post a Comment