Saturday, June 9, 2012

antara ciri-ciri Ahlus Sunnah

 
 
 
BERSAHABAT dengan ASHABUL AHWA WAL MUBTADI', BERMAJLIS dan BERTA'WAUN sesama mereka di dalam urusan AGAMA, jelas ini bukan ciri-ciri Ahlus Sunnah sekalipun dia dikenal HAFAZ 30 Juz Al-Quran, sekian banyak Hadits bahkan belajar dari sekian banyak masyaikh.. Allahu musta'aan.hlus Sunna

Ketahuilah, Ilmu seseorang dilihat dr praktiknya, bukan sekadar dari ucapan lisannya semata-mata walaupun ilmunya sedikit..

Berkata Al Ashbahany rohimahulloh:

"Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, hanyasannya ilmu itu adalah ittiba' dan mengamalkan serta meneladani sahabat dan tabi'in meskipun sedikit ilmunya, dan barangsiapa yang menyelisihi sahabat dan tabi'in, maka ia adalah orang yang sesat, meski banyak ilmunya"

[Kitabatul hujjati fi bayanil muhjah, 2/437, 440].

Berkata Adz-Dzahabi rohimahulloh:

"Sesungguhnya ilmu bukanlah banyaknya riwayat, akan tetapi ia adalah cahaya yang Alloh lemparkan ke dalam hati dan syaratnya adalah ittiba' sedangkan tipuan itu dari hawa nafsu dan perkara yang diada-adakan".

Berkata Imam As Sam'ani rohimahulloh:

"Kami diperintah untuk ittiba' lantas kamipun menganjurkannya, kami dilarang untuk berbuat bid'ah lantas kamipun menjauhinya dan seluruh ahlu sunnah iitiba' kepada mereka As Salaf Ash Sholih dan meninggalkan ahlu bid'ah dan seluruh perkara yang muhdats"

(shounil mantiq, 158)
Diantara tanda ittiba adalah sebagaimana ucapan Imam As Sam'ani di atas:

"... seluruh ahlu sunnah iitiba' kepada mereka As Salaf Ash Sholih dan meninggalkan ahlu bid'ah dan seluruh perkara yang muhdats"
Nasihat dari orang tua (SALAF) kita adalah utk selalu mengambil ilmu dari Ahlus Sunnah, para pemukanya (kibar ulama) dan org2 yg teguh mendakwahkan dan beramal dengannya.. Demikian nasihat Kaum Salaf kita.

Abdullah b Masu'd berkata:

"Umat Islam akan sentiasa dlm keadaan baik dan penuh komitmen selama ilmu yg datang/sampai kepada mereka dari para sahabat Muhammad Shallalahu 'alaihi wa sallam dari orang-orang yg besar (para ulamanya). Namun jika ilmu yg sampai kepada mereka berasal dari ashagir (orang2 yg jahil atau ahli bidaah), nescaya mereka akan binasa"

[H.R.Thabrani no 8589:disahihkan oleh al-Albani dlm Ash-Shahihah no 695]
~Abu Aisyah Al-Minangkabawi Al-Gombaki

No comments:

Post a Comment