Thursday, May 17, 2012

Bagaimana Iman Mempengaruhi Pilihan (Istikharah)Sabda Rasulullah sallallaahu ‘alayhi wa sallam(maksudnya )::

Apabila sesiapa daripada kalangan kamu diberatkan oleh sesuatu maka hendaklah dia Rukuk dengan dua Rukuk (mengerjakan Solat dua rakaat) yang selain daripada Solat yang Fardhu (yakni mengerjakan Solat dua Rakaat dengan niat Istikharah).


Sheikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah pernah berkata:

“Tidak akan menyesal seorang yang beristikharah kepada al-Khaliq (Allah) serta bermesyuarat dengan para Makhluk, serta tetap pendirian dalam keputusannya..”

No comments:

Post a Comment