Monday, November 26, 2012

Masyarakat kita beramal dengan agama yang dibawa oleh Ustaz-Ustaz mereka yang menguasai Masajid,


 
 
Masyarakat kita beramal dengan agama yang dibawa oleh Ustaz-Ustaz mereka yang menguasai Masajid, walaupun bertentangan dengan nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka ambil lah perhatian wahai saudara dan saudari yang kami kasihi kerana wajah Allah bahawa ayat ini menjadikan hati orang-orang yang beriman bergoncang kerana takuti jika terkena syubahat BID'AH sedangkan membiarkan diri dalam kejahilan dan taqlid buta kepada Ustaz-Ustaz di Masajid.

"..Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.."
(43:36-37)

"..Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.."
(an-Nisa’:115)

"..Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.."
(31:20)

Jika anda sedang berkata kepada diri anda sendiri untuk beralasan,'..Takkan Ustaz tak tahu? Takkan Ustaz salah?..' Maka ambillah perhatian bahawa agama tidak terkumpul pada Ustaz tetapi Ulama' Rabbaniyyin. Apakah jika kalian lahir di Iran dan berkeluarga Syiah Rafidhah, kalian akan mencela Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali radyAllahu'anhum ajma'in??

"..Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).."
(6:116)

Agama Islam bukan dengan bersangka-sangka tetapi hujjah qat'i berdasarkan Kitabullah dan Sunnah. Pernahkah kalian membaca ayat ini?

"..Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.."
(23:71)

Allahu'alam
Abu Mu'adz~
Ghuraba' Fi Zamani

No comments:

Post a Comment