Friday, November 30, 2012

Sah lah agama ini(Syiah )- sebenarnya agama ibn saba' (pengasas imamah ilahiah)Golongan Syiah menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis bagi membuktikan Syiah hari ini adalah Syiah Nabi iaitu pengikut keturunan Nabi menerusi benih Ali yang mendokong imamah ilahiah daripada nabi untuk Ali.
 Hakikatnya Syiah tidak pernah bergerak menerusi aktiviti politik para imam mereka. Ali dan Hasan tidak pernah mendakwa menjadi khalifah menerusi wasiat imamah dari nabi. Hasan tidak pernah mengatakan Husain yang patut menggantikan beliau selepasnya kerana nass bahkan menyerahkan jawatan khalifah dan imam kepada Muawiyah. 
Ali bin al-Husayn, al-Baqir, al-Sadiq bebas mengajar ilmu kepada masyarakat semasa era Umayyah dan awal Abbasiyyah, termasuk juga Ibn al-Hanafiyyah tidak pernah mendapat mandat wasiat dan menjauhkan diri daripada aktiviti politik.
 Ibn Hanafiyyah menjauhkan diri aktiviti politik gerakan Kaysaniyah bahkan membaiah Abd. malik bin Marwan menyebabkan golongan Karabiyyah menuduh beliau berdosa dan menerima hukuman di Bukit Radwa, bakal menjadi mahdi untuk mereka. 
Demikian sikap Musa al-Kazim, Ali al-Ridha sanggup menjadi putera mahkota kepada al-Ma'mun tindakan yang membatalkan wasiat imamah ilahiah Syiah itu sendiri.
 Al-Jawwad, Askari menjadi imam ketika kecil (syarat mukjizat x lepas) terpaksa bersaing dengan saudara2nya untuk menjadi Imam, tapi tidak melibatkan diri dalam politik dan aktiviti pemberontakan. 
Sejarah menyaksikan golongan keturunan Husayn hanya Zayd bin Ali memberontak dan beliau bersikap moderat tidak meyakini wasiat imamah dari bapa dan datuknya.
 Tokoh2 lain daripada Ahli Bayt seperti cucu Jafar bin Abi Talib, Nafs Zakiyyah dari pada keturunan Hasan tidak bertaqiyyah bahkan secara terbuka memberontak terhadap khilafah Abbasiyyah. 
Tindakan mereka simbol keberanian Ahli Bayt terhadap kerajaan bagi Syiah, tetapi semuanya berani berjihad tidak seperti al-Baqir dan lain2.
 Teori Imamah Wasiah menjadi kudung dan mandul selepas Imam Mahdi (Dajjal) ghaib kali kedua 329H. Jika tidak kerana sumbangan Bani Buwayh dan tokoh2 ghulat Syiah di Kufah dan Parsi - saki baki Sabaiyyah yang bertukar kulit dari Kaysaniyyah kepada ghulat2 yang lain yang bukan dikalangan Ahli Bayt dan golongan mawali bekerja keras mengarang buku2, tindakan Buwayh paksa orang ramai katok kepala masa khalifah al-Muizz, 
Jika tidak kerana peranan Buwayh kahwinkan Syiah dengan geng2 Muktazilah - asal usul group usuli Syiah, maka Syiah sudah kojoi lama dah.  
Maka sahlah syiah ini buatan kerja2 ghulat yang mendakwa diri mereka sebbagai pengiku Ahli Bayt maka tidak pernah muncul Syiah yang mereka namakah diri mereka dengan nama tersebut. 
Apa Buktinya - cubalah cek nama2 perawi yang mendakwa imam kata ada taqiyyah, kebencian mendalam kepada tiga khalifah, mushaf fatimah, mukjizat, mahdi, mut'ah, bada'.. mereka itu semualah yang merekacipta ajaran palsu itu... sah lah agama ini sebenarnya agama ibn saba' (pengasas imamah ilahiah) dan keturunan anak muridnya di Kufah yang tersebar ke merata tempat khususnya di Parsi.
 *akan menyusul kajian historiografi terhadap aliran Syiah... Insya Allah bakal diakademik kan.
~Dalang-Dalang Peperangan

No comments:

Post a Comment