Thursday, August 16, 2012

Contohi Petunjuk Nabi Dalam Berselawat


Agustus 15, 2012
Ustaz Fathul Bari Mat Jahya
 

Soalan: Bagaimanakah hukum menetapkan selawat secara berjamaah dan nyaring di sela-sela solat tarawih?

Jawapan:
Jika kita kembali kepada situasi atau zaman masyarakat kita dulu, bagaimana boleh muncul hal-hal yang seperti ini, iaitu hal-hal tokok tambah dalam agama. Kita menceritakan realiti semasa yang membawa manusia kepada mempraktikkan sesuatu yang tidak ada nas atau dalil. Contohnya ialah amalan bacaan yasin pada malam Jumaat.

Memang ada sebahagian hadis tentang kelebihan-kelebihan malam Jumaat. Dan kebetulan pula pada masa dulu di sebahagian tempat mereka bercuti pada hari Jumaat. Maka mereka mencari-cari apa yang baik untuk dilakukan pada malam Jumaat. Sebahagian mereka menjadikan hadis-hadis yang lemah sebagai sandaran untuk beramal atas alasan boleh beramal dengan hadis dhaif untuk tujuan fadhail a’mal (kelebihan beramal).
Maksudnya memang ada kelebihan membaca AlQuran, kemudian di sana ada kelebihan menghidupkan Jumaat. Jadi Al Quran ini jika dibaca pada hari yang ada kelebihan tentu lebih bagus. Kebetulan pula hari Jumaat pada waktu itu cuti, dan ada pula hadis lemah tentang surah Yasin, antaranya Yasin jantung Al-Quran. Jadi atas sebab-sebab ini mereka mula mengamalkan membaca yasin pada hari Jumaat, dan dilakukan pula secara berjamaah kerana menganggap amalan berjamaah itu lebih baik. Maka berlakulah amalan ini dan diteruskan sehingga masyarakat pada hari ini menganggapnya sebagai sebahagian daripada agama.

Pada ketika itu, mungkin sumber maklumat mereka kurang, kebolehan menganalisa kurang, kitab pun kurang. Jika dibanding dengan zaman kita pada hari ini, dalam telefon bimbit sahaja sudah terdapat aplikasi kitab-kitab hadis dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengkaji dan menganalisa kesahihan sesuatu maklumat dalam urusan agama. Orang dahulu mungkin ada alasan untuk tidak mengetahui kesalahan-kesalahan amalan seperti itu disebabkan pelbagai kekangan dalam menganalisa maklumat dan ketiadaan akses kepada sumber rujukan yang betul. Namun adakah alasan itu masih relevan, rasional dan logik untuk kita gunakan pada hari ini?
Bacaan setewrusnya : http://ustazfathulbari.wordpress.com/2012/08/15/contohi-petunjuk-nabi-dalam-berselawat/

No comments:

Post a Comment