Wednesday, August 29, 2012

Mengapa Ulama Berselisih Pendapat?

 
 
 
 
 
 
Demikian luasnya ilmu di dalam syari'at Islam, sehingga menguasai seluruh hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidaklah pernah berlaku terhadap seorang pun dari umat ini. Tidak kepada para ulama, imam-imam mujtahid, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para sahabat sekalipun.
 
Padahal mereka adalah orang-orang yang paling berilmu, faqih, dan bertaqwa, dan paling afdhal dalam Islam.
 
Kita temui di antara mereka setelah melalui ijtihad-ijtihad tertentu, adakalanya mereka memiliki pendapat atau fatwa yang berbeza-beza dalam satu-satu permasalahan tertentu. Pada satu sisi bersesuaian dengan nash, sebaliknya di sisi yang lain menyelisihi nash.
 
Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Sebahagian besar kesnya adalah kerana belum sampai hadis atau sunnah yang berkaitan dengannya. Sesiapa yang menyangka bahawa semua hadis yang sahih telah sampai kepada setiap imam atau atau ulama tertentu, sebenarnya ia telah terjatuh ke dalam kesalahan yang nyata.
 
Kerana kesan dari anggapan ini adalah menjatuhkan hukuman dan celaan di ketika mana ucapan dan pendapat mereka tersalah tanpa memandang sebab-sebabnya, sedangkan mereka tidak sengaja menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah.
 
Buku yang disusun oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah (Wafat: 728H) ini adalah sebuah risalah khusus yang menjelaskan kedudukan sebenar mengapa boleh berlaku perselisihan di kalangan para ulama dalam satu-satu isu tertentu. Antara sebab-sebab yang dikemukakan dan dihuraikan oleh beliau adalah seperti:
 
1, tidak sampai hadis kepada mereka.
 
2, pada penilaiannya hadis tersebut tidak sahih atau sebaliknya sedangkan yang benar adalah sebaliknya pula.
 
3, terlupa atau terlepas pandang terhadap dalil-dalil tertentu.
 
4, tersalah dalam memahami sesebuah dalil atau hadis.
 
Serta beberapa lagi yang lainnya.
 

No comments:

Post a Comment