Tuesday, September 18, 2012

Khawarij dan Negara Islam...

 
 
Khawarij dan Negara Islam...

Disebutkan oleh Imam asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni al-Muhtaaj:

اعتقاد الخوارج: أن دار الإمام [يعني إمام المسلمين] صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة. فلذلك طعنوا في ا
لأئمة، ولم يصلوا خلفهم، وتجنبوا الجمعة والجماعة

I’tiqad al-Khawarij adalah bahawasanya negara imam (pemerintah) kaum muslimin menjadi daar al-Kufr (negara kafir) dengan terzahirnya dosa-dosa besar di dalamnya dan dibolehkan (untuk menentangnya).

Oleh sebab itulah mereka (kaum khawarij) mencela para pemimpin (kaum muslimin) yang berbuat dosa, kaum khawarij enggan solat di belakang mereka (di belakang pemerintah), dan menjauhkan diri dari melaksanakan solat Juma’at dan berjama’ah (bersama-sama kaum muslimin dan pemerintahnya).” (Mughni al-Muhtaaj, 4/124


Dan hal ini jelas bertentangan dengan apa yang difahami oleh ahli sunnah wal-jama’ah.
Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah (Wafat: 751H):

قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها

“Jumhur ulama berkata: Daar al-Islam (negara/wilayah Islam) adalah negara yang dikuasai oleh kaum muslimin dan berlaku padanya hukum-hukum Islam. Dan negara yang sama sekali tidak berlangsung padanya hukum-hukum Islam, maka ia bukan termasuk Daar al-Islam walaupun ia berhubung langsung (dengan negara Islam).”

[Ahkaam Ahlidz Dzimmah, 1/268]
Imam al-Qurthubi rahimahullah berkata:

لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت سرية قال لهم: (إذ سمعتم الأذان فأ
مسكوا وكفوا وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا - أو قال - فشنوا الغارة). وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، فإن سمع الأذان أمسك وإلا أغار

“Ini adalah disebabkan adzan merupakan sebahagian dari tanda yang menunjukkan perbezaan antara Daar al-Islaam dan Daar al-Kufr.

Dahulu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam apabila mengutus pasukan perang, maka beliau berkata kepada mereka: "Apabila kalian mendengar dari mereka adzan, maka tahanlah dan cegahlah (jangan menyerang). Tetapi apabila kalian tidak mendengar adzan, maka seranglah mereka – atau beliau berkata:"Seranglah dari segala arah (apabila tidak kedengaran adzan dari mereka)." 
Dalam Shahih Muslim disebutkan: Dahulu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah hendak menyerang suatu daerah ketika terbit fajar. Beliau menunggu suara adzan, jika beliau mendengar suara adzan maka beliau menahan diri. Tetapi jika beliau tidak mendengar, maka beliau pun menyerang.”
 (al-Qurthubi, Al-Jaami’ li Ahkaamil Qur’aan, 6/225-226)
~Abu Numair Nawawi Subandi
 
bacaan seterusnya:
http://www.ilmusunnah.com/aqeedah/ahli-sunnah-bukan-pengampu-bukan-juga-pemberontak/
 

No comments:

Post a Comment