Monday, September 17, 2012

Syarah Ushulus Sunnah Imam Ahmad

 
 
 
 
 
 
Kitab ini adalah salah satu di antara kitab-kitab klasik yang menyentuh atau menggariskan prinsip-prinsip utama lagi asas aqidah ahli Sunnah wal-jama'ah. Memberikan gambaran penting kepada para pembaca sekitar persoalan manhaj dan aqidah. Menjadi pembeza di antara aqidah yang benar dengan aqidah yang bathil!
 
Ia disusun (diikrarkan) oleh Imam Ahmad B. Hanbal rahimahullah (Wafat: 241H), salah seorang ulama besar dari jajaran imam 4 mazhab. Beliau adalah seorang ulama aqidah, ulama fiqh, dan ulama hadis yang menghafal dan menguasai jutaan hadis-hadis dalam satu masa!
 
Alhamdulillah, kitab beliau ini kini diterbitkan dalam bentuk bercetak dengan diberi syarah (penjelasan) oleh Syaikh Walid Muhammad Nubaih. Kitab yang amat penting untuk dimiliki setiap penuntut ilmu dan para individu ahli sunnah yang komited terhadap manhaj para ulamanya.
 
Kalaulah tidak dibaca dan difahami kitab-kitab karya ulama teladan ini, bagaimana akan dapat kita membezakan di antara aqidah ahli sunnah yang tulen dengan kepelbagaian aqidah menyimpang lainnya yang banyak berlegar di sekeliling kita hari ini? Bagaimana akan dapat kita bezakan di antara aqidah ahli sunnah dengan muktazilah, khawarij, syi'ah, qadariyah, sufi, dan sebagainya? Sedangkan aqidah-aqidah menyimpang tersebut tetap wujud sehingga hari ini dengan kepelbagaian jenama-jenama mempersona yang pelbagai.
 
Oleh itu, tidak dapat tidak, kita perlu berpedoman dengan petunjuk para ulama agar tidak tertipu dan terpedaya. Apatah lagi banyaknya kumpulan-kumpulan sesat pada hari mengaku sebagai ahli sunnah! Dan tokoh-tokoh penyesat juga turut dinobat sebagai ulama pada hari ini.
 
Bagi edisi terjemahan ini, ia disertakan sekali matan/teks asal berbahasa arab. Dilengkapi dengan syarah/huraian bagi setiap teks lengkap dengan dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah, dan atsar para salaf.
 

No comments:

Post a Comment