Wednesday, June 26, 2013

[Fatwa Ulama'] Sikap Ulama’ Apabila Pendapatnya Bertentangan Dengan Hadis Sahih

[Fatwa Ulama'] Sikap Ulama’ Apabila Pendapatnya Bertentangan Dengan Hadis Sahih - See more at: http://www.1aqidah.net/v2/fatwa-ulama-sikap-ulama-apabila-pendapatnya-bertentangan-dengan-hadis-sahih/#sthash.8m0m6oIT.dpuf [Fatwa Ulama'] Sikap Ulama’ Apabila Pendapatnya Bertentangan Dengan Hadis Sahih 


[Fatwa Ulama'] Sikap Ulama’ Apabila Pendapatnya Bertentangan Dengan Hadis Sahih - See more at: http://www.1aqidah.net/v2/fatwa-ulama-sikap-ulama-apabila-pendapatnya-bertentangan-dengan-hadis-sahih/#sthash.8m0m6oIT.dpuf

Syeikh Nasiruddin Al-Albani membawakan riwayat-riwayat dari Imam yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal) berkenaan anjuran mengikuti sunnah dan meninggalkan apa yang menyalahi sunnah, di dalam kitabnya “Sifatus Solatin Nabi.”

Antara ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi’i tersebut adalah seperti berikut (Lihat halaman 44-47, Cetakan 2004M = 1424H, Maktabah Al-Ma’arif Lin-Nasyr wa At-Tauzigh – Riyadh):

أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد

“Seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahawa orang yang secara jelas telah mengetahui suatu hadis dari Rasulullah tidak halal meninggalkannya demi mengikuti pendapat seseorang.” (Al-Filani, hal 68)

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. – النووي في المجموع 1 / 63

“Jika kamu menemui dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku itu.” Dan dalam riwayat yang lain: “Maka kamu mengikutinya dan janganlah kamu berpaling kepada pendapat seseorang.” (An-Nawawi dalam Al-Majmu’, 1/63)

إذا صح الحديث فهو مذهبي

“Sekiranya sahih hadis tersebut, maka itulah mazhabku.” (An-Nawawi 1/63)

كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . – أبو نعيم في الحلية 9 / 107)

“Setiap masalah sahihnya hadis dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam menurut ahli hadis itu bertentangan dengan apa yang aku katakan, pasti aku akan menariknya semula sama ada semasa hidupku mahupun setelah kewafatanku.” (Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah 9/107)

إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. – ابن عساكر بسند صحيح 15 / 10 / 1

“Apabila kamu menetahui aku mengatakan suatu pendapat yang menyalahi hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih, ketahuilah bahawa akalku telah hilang.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/10/1)

كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني

“Setiap perkataanku apabila bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Nabi, maka hadis Nabi lebih utama dan jangan bertaqlid kepadaku.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/9/2)

كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني

“Setiap hadis yang datang dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam maka ia adalah pendapatku walaupun kamu tidak mendengarnya sendiri dariku.” (Ibn Abi Hatim, 93-94)

Demikian perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi’i yang berharga kepada kita. Ini merupakan kaedah yang ditinggalkan oleh Imam Asy-Syafi’i kepada kita agar sentiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih walaupun ianya tidak dikenali oleh Imam Asy-Syafi’i.

Sebagai contoh dalam masalah tayammum Imam Asy-Syafi’i berpendapat hendaklah menyapu muka dan tangan dengan dua kali tepukan ke tanah iaitu sekali tepukan disapu ke muka dan sekali lagi tepukan disapu ke atas tangan hingga ke siku.

Imam Asy-Syafi’i meriwayatkan dalam kitab induknya “Al-Umm”:

في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين

“Dalam bertayammum itu adalah sekali pukulan untuk wajah dan sekali pukulan untuk kedua-dua telapak tangan, yang demikian mereka berkata (maksudnya) sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi pukulan untuk kedua-dua tangan sehingga kesiku.” (Al-Umm, dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah, 7/172)

Imam Asy-Syafi’i berpendapat demikian kerana berhujahkan hadis berikut ini:

اَلتَّيَمُّم ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

“Tayammum itu ada dua pukulan, sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi untuk kedua-dua tangan hingga ke siku.” (Hadis riwayat At-Thabrani dan Al-Hakim)

Hadis di atas ini sanadnya dha’if jiddan (lemah sekali) kerana terdapat perawi yang bernama Ali bin Dzabyan. Ibn Ma’in berkata: “Pendusta lagi buruk.” Imam Bukhari berkata: “Mungkar hadisnya.” An-Nasa’i berkata: “Hadisnya ditinggalkan.” Melalui jalan lain terdapat perawi yang bernama Sulaiman yang Abu Zur’ah berkata tentangnya: “Dia ditinggalkan.” (Lihat Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah, pada huraian hadis no: 3427)

Yang sahih berkenaan tayammum adalah sekali tepukan untuk wajah dan kedua-dua telapak tangan sahaja. Ini tsabit dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

“Sesungguhnya memadailah engkau berbuat begini, Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menepuk kedua belah telapak tangannya ke bumi dan menghembus keduanya, kemudian baginda menyapu keduanya pada muka dan kedua-dua tangannya.” (Hadis riwayat Bukhari, no: 347 dan Muslim, no: 110)

Oleh sebab itu Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i rahimahullah berkata dalam Syarah Al-Muhazzab:

أنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم.

“Bahawasanya inilah yang paling kuat dalil (tentang tayammum iaitu sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim) dan paling hampir kepada zahir sunnah yang sahih, wallahua’lam.” (Dinukil dari kitab Kifayatul Akhyar Fi Ghayati Al-Ikhtiyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i, Dar-Kutub Al-‘Ilmiyyah – Beirut, halaman 93)

- See more at: http://www.1aqidah.net/v2/fatwa-ulama-sikap-ulama-apabila-pendapatnya-bertentangan-dengan-hadis-sahih/#sthash.LiyLxnPb.dpuf

~ Mohd Safwan Mohd Rusydi
http://al-muwahhidun.blogspot.com/

Mohd Safwan Mohd Rusydi
http://al-muwahhidun.blogspot.com/
fatwa1Syeikh Nasiruddin Al-Albani membawakan riwayat-riwayat dari Imam yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal) berkenaan anjuran mengikuti sunnah dan meninggalkan apa yang menyalahi sunnah, di dalam kitabnya “Sifatus Solatin Nabi.”
Antara ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi’i tersebut adalah seperti berikut (Lihat halaman 44-47, Cetakan 2004M = 1424H, Maktabah Al-Ma’arif Lin-Nasyr wa At-Tauzigh – Riyadh):
أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد
“Seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahawa orang yang secara jelas telah mengetahui suatu hadis dari Rasulullah tidak halal meninggalkannya demi mengikuti pendapat seseorang.” (Al-Filani, hal 68)
إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. – النووي في المجموع 1 / 63
“Jika kamu menemui dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku itu.” Dan dalam riwayat yang lain: “Maka kamu mengikutinya dan janganlah kamu berpaling kepada pendapat seseorang.” (An-Nawawi dalam Al-Majmu’, 1/63)
إذا صح الحديث فهو مذهبي
“Sekiranya sahih hadis tersebut, maka itulah mazhabku.” (An-Nawawi 1/63)
كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . – أبو نعيم في الحلية 9 / 107)
“Setiap masalah sahihnya hadis dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam menurut ahli hadis itu bertentangan dengan apa yang aku katakan, pasti aku akan menariknya semula sama ada semasa hidupku mahupun setelah kewafatanku.” (Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah 9/107)
إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. – ابن عساكر بسند صحيح 15 / 10 / 1
“Apabila kamu menetahui aku mengatakan suatu pendapat yang menyalahi hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih, ketahuilah bahawa akalku telah hilang.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/10/1)
كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني
“Setiap perkataanku apabila bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Nabi, maka hadis Nabi lebih utama dan jangan bertaqlid kepadaku.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/9/2)
كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني
“Setiap hadis yang datang dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam maka ia adalah pendapatku walaupun kamu tidak mendengarnya sendiri dariku.” (Ibn Abi Hatim, 93-94)
Demikian perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi’i yang berharga kepada kita. Ini merupakan kaedah yang ditinggalkan oleh Imam Asy-Syafi’i kepada kita agar sentiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih walaupun ianya tidak dikenali oleh Imam Asy-Syafi’i.
Sebagai contoh dalam masalah tayammum Imam Asy-Syafi’i berpendapat hendaklah menyapu muka dan tangan dengan dua kali tepukan ke tanah iaitu sekali tepukan disapu ke muka dan sekali lagi tepukan disapu ke atas tangan hingga ke siku.
Imam Asy-Syafi’i meriwayatkan dalam kitab induknya “Al-Umm”:
في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
“Dalam bertayammum itu adalah sekali pukulan untuk wajah dan sekali pukulan untuk kedua-dua telapak tangan, yang demikian mereka berkata (maksudnya) sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi pukulan untuk kedua-dua tangan sehingga kesiku.” (Al-Umm, dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah, 7/172)
Imam Asy-Syafi’i berpendapat demikian kerana berhujahkan hadis berikut ini:
اَلتَّيَمُّم ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
“Tayammum itu ada dua pukulan, sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi untuk kedua-dua tangan hingga ke siku.” (Hadis riwayat At-Thabrani dan Al-Hakim)
Hadis di atas ini sanadnya dha’if jiddan (lemah sekali) kerana terdapat perawi yang bernama Ali bin Dzabyan. Ibn Ma’in berkata: “Pendusta lagi buruk.” Imam Bukhari berkata: “Mungkar hadisnya.” An-Nasa’i berkata: “Hadisnya ditinggalkan.” Melalui jalan lain terdapat perawi yang bernama Sulaiman yang Abu Zur’ah berkata tentangnya: “Dia ditinggalkan.” (Lihat Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah, pada huraian hadis no: 3427)
Yang sahih berkenaan tayammum adalah sekali tepukan untuk wajah dan kedua-dua telapak tangan sahaja. Ini tsabit dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
“Sesungguhnya memadailah engkau berbuat begini, Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menepuk kedua belah telapak tangannya ke bumi dan menghembus keduanya, kemudian baginda menyapu keduanya pada muka dan kedua-dua tangannya.” (Hadis riwayat Bukhari, no: 347 dan Muslim, no: 110)
Oleh sebab itu Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i rahimahullah berkata dalam Syarah Al-Muhazzab:
أنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم.
“Bahawasanya inilah yang paling kuat dalil (tentang tayammum iaitu sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim) dan paling hampir kepada zahir sunnah yang sahih, wallahua’lam.” (Dinukil dari kitab Kifayatul Akhyar Fi Ghayati Al-Ikhtiyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i, Dar-Kutub Al-‘Ilmiyyah – Beirut, halaman 93)
- See more at: http://www.1aqidah.net/v2/fatwa-ulama-sikap-ulama-apabila-pendapatnya-bertentangan-dengan-hadis-sahih/#sthash.LiyLxnPb.dpuf
Mohd Safwan Mohd Rusydi
http://al-muwahhidun.blogspot.com/
fatwa1Syeikh Nasiruddin Al-Albani membawakan riwayat-riwayat dari Imam yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal) berkenaan anjuran mengikuti sunnah dan meninggalkan apa yang menyalahi sunnah, di dalam kitabnya “Sifatus Solatin Nabi.”
Antara ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi’i tersebut adalah seperti berikut (Lihat halaman 44-47, Cetakan 2004M = 1424H, Maktabah Al-Ma’arif Lin-Nasyr wa At-Tauzigh – Riyadh):
أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد
“Seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahawa orang yang secara jelas telah mengetahui suatu hadis dari Rasulullah tidak halal meninggalkannya demi mengikuti pendapat seseorang.” (Al-Filani, hal 68)
إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. – النووي في المجموع 1 / 63
“Jika kamu menemui dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku itu.” Dan dalam riwayat yang lain: “Maka kamu mengikutinya dan janganlah kamu berpaling kepada pendapat seseorang.” (An-Nawawi dalam Al-Majmu’, 1/63)
إذا صح الحديث فهو مذهبي
“Sekiranya sahih hadis tersebut, maka itulah mazhabku.” (An-Nawawi 1/63)
كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . – أبو نعيم في الحلية 9 / 107)
“Setiap masalah sahihnya hadis dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam menurut ahli hadis itu bertentangan dengan apa yang aku katakan, pasti aku akan menariknya semula sama ada semasa hidupku mahupun setelah kewafatanku.” (Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah 9/107)
إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. – ابن عساكر بسند صحيح 15 / 10 / 1
“Apabila kamu menetahui aku mengatakan suatu pendapat yang menyalahi hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih, ketahuilah bahawa akalku telah hilang.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/10/1)
كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني
“Setiap perkataanku apabila bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Nabi, maka hadis Nabi lebih utama dan jangan bertaqlid kepadaku.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/9/2)
كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني
“Setiap hadis yang datang dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam maka ia adalah pendapatku walaupun kamu tidak mendengarnya sendiri dariku.” (Ibn Abi Hatim, 93-94)
Demikian perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi’i yang berharga kepada kita. Ini merupakan kaedah yang ditinggalkan oleh Imam Asy-Syafi’i kepada kita agar sentiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih walaupun ianya tidak dikenali oleh Imam Asy-Syafi’i.
Sebagai contoh dalam masalah tayammum Imam Asy-Syafi’i berpendapat hendaklah menyapu muka dan tangan dengan dua kali tepukan ke tanah iaitu sekali tepukan disapu ke muka dan sekali lagi tepukan disapu ke atas tangan hingga ke siku.
Imam Asy-Syafi’i meriwayatkan dalam kitab induknya “Al-Umm”:
في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
“Dalam bertayammum itu adalah sekali pukulan untuk wajah dan sekali pukulan untuk kedua-dua telapak tangan, yang demikian mereka berkata (maksudnya) sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi pukulan untuk kedua-dua tangan sehingga kesiku.” (Al-Umm, dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah, 7/172)
Imam Asy-Syafi’i berpendapat demikian kerana berhujahkan hadis berikut ini:
اَلتَّيَمُّم ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
“Tayammum itu ada dua pukulan, sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi untuk kedua-dua tangan hingga ke siku.” (Hadis riwayat At-Thabrani dan Al-Hakim)
Hadis di atas ini sanadnya dha’if jiddan (lemah sekali) kerana terdapat perawi yang bernama Ali bin Dzabyan. Ibn Ma’in berkata: “Pendusta lagi buruk.” Imam Bukhari berkata: “Mungkar hadisnya.” An-Nasa’i berkata: “Hadisnya ditinggalkan.” Melalui jalan lain terdapat perawi yang bernama Sulaiman yang Abu Zur’ah berkata tentangnya: “Dia ditinggalkan.” (Lihat Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah, pada huraian hadis no: 3427)
Yang sahih berkenaan tayammum adalah sekali tepukan untuk wajah dan kedua-dua telapak tangan sahaja. Ini tsabit dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
“Sesungguhnya memadailah engkau berbuat begini, Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menepuk kedua belah telapak tangannya ke bumi dan menghembus keduanya, kemudian baginda menyapu keduanya pada muka dan kedua-dua tangannya.” (Hadis riwayat Bukhari, no: 347 dan Muslim, no: 110)
Oleh sebab itu Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i rahimahullah berkata dalam Syarah Al-Muhazzab:
أنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم.
“Bahawasanya inilah yang paling kuat dalil (tentang tayammum iaitu sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim) dan paling hampir kepada zahir sunnah yang sahih, wallahua’lam.” (Dinukil dari kitab Kifayatul Akhyar Fi Ghayati Al-Ikhtiyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i, Dar-Kutub Al-‘Ilmiyyah – Beirut, halaman 93)
- See more at: http://www.1aqidah.net/v2/fatwa-ulama-sikap-ulama-apabila-pendapatnya-bertentangan-dengan-hadis-sahih/#sthash.LiyLxnPb.dpuf
Mohd Safwan Mohd Rusydi
http://al-muwahhidun.blogspot.com/
fatwa1Syeikh Nasiruddin Al-Albani membawakan riwayat-riwayat dari Imam yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal) berkenaan anjuran mengikuti sunnah dan meninggalkan apa yang menyalahi sunnah, di dalam kitabnya “Sifatus Solatin Nabi.”
Antara ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi’i tersebut adalah seperti berikut (Lihat halaman 44-47, Cetakan 2004M = 1424H, Maktabah Al-Ma’arif Lin-Nasyr wa At-Tauzigh – Riyadh):
أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد
“Seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahawa orang yang secara jelas telah mengetahui suatu hadis dari Rasulullah tidak halal meninggalkannya demi mengikuti pendapat seseorang.” (Al-Filani, hal 68)
إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. – النووي في المجموع 1 / 63
“Jika kamu menemui dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku itu.” Dan dalam riwayat yang lain: “Maka kamu mengikutinya dan janganlah kamu berpaling kepada pendapat seseorang.” (An-Nawawi dalam Al-Majmu’, 1/63)
إذا صح الحديث فهو مذهبي
“Sekiranya sahih hadis tersebut, maka itulah mazhabku.” (An-Nawawi 1/63)
كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . – أبو نعيم في الحلية 9 / 107)
“Setiap masalah sahihnya hadis dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam menurut ahli hadis itu bertentangan dengan apa yang aku katakan, pasti aku akan menariknya semula sama ada semasa hidupku mahupun setelah kewafatanku.” (Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah 9/107)
إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. – ابن عساكر بسند صحيح 15 / 10 / 1
“Apabila kamu menetahui aku mengatakan suatu pendapat yang menyalahi hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih, ketahuilah bahawa akalku telah hilang.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/10/1)
كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني
“Setiap perkataanku apabila bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Nabi, maka hadis Nabi lebih utama dan jangan bertaqlid kepadaku.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/9/2)
كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني
“Setiap hadis yang datang dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam maka ia adalah pendapatku walaupun kamu tidak mendengarnya sendiri dariku.” (Ibn Abi Hatim, 93-94)
Demikian perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi’i yang berharga kepada kita. Ini merupakan kaedah yang ditinggalkan oleh Imam Asy-Syafi’i kepada kita agar sentiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih walaupun ianya tidak dikenali oleh Imam Asy-Syafi’i.
Sebagai contoh dalam masalah tayammum Imam Asy-Syafi’i berpendapat hendaklah menyapu muka dan tangan dengan dua kali tepukan ke tanah iaitu sekali tepukan disapu ke muka dan sekali lagi tepukan disapu ke atas tangan hingga ke siku.
Imam Asy-Syafi’i meriwayatkan dalam kitab induknya “Al-Umm”:
في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
“Dalam bertayammum itu adalah sekali pukulan untuk wajah dan sekali pukulan untuk kedua-dua telapak tangan, yang demikian mereka berkata (maksudnya) sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi pukulan untuk kedua-dua tangan sehingga kesiku.” (Al-Umm, dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah, 7/172)
Imam Asy-Syafi’i berpendapat demikian kerana berhujahkan hadis berikut ini:
اَلتَّيَمُّم ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
“Tayammum itu ada dua pukulan, sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi untuk kedua-dua tangan hingga ke siku.” (Hadis riwayat At-Thabrani dan Al-Hakim)
Hadis di atas ini sanadnya dha’if jiddan (lemah sekali) kerana terdapat perawi yang bernama Ali bin Dzabyan. Ibn Ma’in berkata: “Pendusta lagi buruk.” Imam Bukhari berkata: “Mungkar hadisnya.” An-Nasa’i berkata: “Hadisnya ditinggalkan.” Melalui jalan lain terdapat perawi yang bernama Sulaiman yang Abu Zur’ah berkata tentangnya: “Dia ditinggalkan.” (Lihat Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah, pada huraian hadis no: 3427)
Yang sahih berkenaan tayammum adalah sekali tepukan untuk wajah dan kedua-dua telapak tangan sahaja. Ini tsabit dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
“Sesungguhnya memadailah engkau berbuat begini, Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menepuk kedua belah telapak tangannya ke bumi dan menghembus keduanya, kemudian baginda menyapu keduanya pada muka dan kedua-dua tangannya.” (Hadis riwayat Bukhari, no: 347 dan Muslim, no: 110)
Oleh sebab itu Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i rahimahullah berkata dalam Syarah Al-Muhazzab:
أنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم.
“Bahawasanya inilah yang paling kuat dalil (tentang tayammum iaitu sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim) dan paling hampir kepada zahir sunnah yang sahih, wallahua’lam.” (Dinukil dari kitab Kifayatul Akhyar Fi Ghayati Al-Ikhtiyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i, Dar-Kutub Al-‘Ilmiyyah – Beirut, halaman 93)
- See more at: http://www.1aqidah.net/v2/fatwa-ulama-sikap-ulama-apabila-pendapatnya-bertentangan-dengan-hadis-sahih/#sthash.LiyLxnPb.dpuf
Mohd Safwan Mohd Rusydi
http://al-muwahhidun.blogspot.com/
fatwa1Syeikh Nasiruddin Al-Albani membawakan riwayat-riwayat dari Imam yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal) berkenaan anjuran mengikuti sunnah dan meninggalkan apa yang menyalahi sunnah, di dalam kitabnya “Sifatus Solatin Nabi.”
Antara ucapan-ucapan Imam Asy-Syafi’i tersebut adalah seperti berikut (Lihat halaman 44-47, Cetakan 2004M = 1424H, Maktabah Al-Ma’arif Lin-Nasyr wa At-Tauzigh – Riyadh):
أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد
“Seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahawa orang yang secara jelas telah mengetahui suatu hadis dari Rasulullah tidak halal meninggalkannya demi mengikuti pendapat seseorang.” (Al-Filani, hal 68)
إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. – النووي في المجموع 1 / 63
“Jika kamu menemui dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku itu.” Dan dalam riwayat yang lain: “Maka kamu mengikutinya dan janganlah kamu berpaling kepada pendapat seseorang.” (An-Nawawi dalam Al-Majmu’, 1/63)
إذا صح الحديث فهو مذهبي
“Sekiranya sahih hadis tersebut, maka itulah mazhabku.” (An-Nawawi 1/63)
كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . – أبو نعيم في الحلية 9 / 107)
“Setiap masalah sahihnya hadis dari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam menurut ahli hadis itu bertentangan dengan apa yang aku katakan, pasti aku akan menariknya semula sama ada semasa hidupku mahupun setelah kewafatanku.” (Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah 9/107)
إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. – ابن عساكر بسند صحيح 15 / 10 / 1
“Apabila kamu menetahui aku mengatakan suatu pendapat yang menyalahi hadis Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih, ketahuilah bahawa akalku telah hilang.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/10/1)
كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني
“Setiap perkataanku apabila bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Nabi, maka hadis Nabi lebih utama dan jangan bertaqlid kepadaku.” (Ibn ‘Asakir dengan sanad yang sahih, 15/9/2)
كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني
“Setiap hadis yang datang dari Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam maka ia adalah pendapatku walaupun kamu tidak mendengarnya sendiri dariku.” (Ibn Abi Hatim, 93-94)
Demikian perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi’i yang berharga kepada kita. Ini merupakan kaedah yang ditinggalkan oleh Imam Asy-Syafi’i kepada kita agar sentiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih walaupun ianya tidak dikenali oleh Imam Asy-Syafi’i.
Sebagai contoh dalam masalah tayammum Imam Asy-Syafi’i berpendapat hendaklah menyapu muka dan tangan dengan dua kali tepukan ke tanah iaitu sekali tepukan disapu ke muka dan sekali lagi tepukan disapu ke atas tangan hingga ke siku.
Imam Asy-Syafi’i meriwayatkan dalam kitab induknya “Al-Umm”:
في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين هكذا يقولون ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
“Dalam bertayammum itu adalah sekali pukulan untuk wajah dan sekali pukulan untuk kedua-dua telapak tangan, yang demikian mereka berkata (maksudnya) sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi pukulan untuk kedua-dua tangan sehingga kesiku.” (Al-Umm, dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah, 7/172)
Imam Asy-Syafi’i berpendapat demikian kerana berhujahkan hadis berikut ini:
اَلتَّيَمُّم ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
“Tayammum itu ada dua pukulan, sekali pukulan untuk wajah dan sekali lagi untuk kedua-dua tangan hingga ke siku.” (Hadis riwayat At-Thabrani dan Al-Hakim)
Hadis di atas ini sanadnya dha’if jiddan (lemah sekali) kerana terdapat perawi yang bernama Ali bin Dzabyan. Ibn Ma’in berkata: “Pendusta lagi buruk.” Imam Bukhari berkata: “Mungkar hadisnya.” An-Nasa’i berkata: “Hadisnya ditinggalkan.” Melalui jalan lain terdapat perawi yang bernama Sulaiman yang Abu Zur’ah berkata tentangnya: “Dia ditinggalkan.” (Lihat Silsilah Ahadits Adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah, pada huraian hadis no: 3427)
Yang sahih berkenaan tayammum adalah sekali tepukan untuk wajah dan kedua-dua telapak tangan sahaja. Ini tsabit dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
“Sesungguhnya memadailah engkau berbuat begini, Maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menepuk kedua belah telapak tangannya ke bumi dan menghembus keduanya, kemudian baginda menyapu keduanya pada muka dan kedua-dua tangannya.” (Hadis riwayat Bukhari, no: 347 dan Muslim, no: 110)
Oleh sebab itu Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i rahimahullah berkata dalam Syarah Al-Muhazzab:
أنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم.
“Bahawasanya inilah yang paling kuat dalil (tentang tayammum iaitu sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim) dan paling hampir kepada zahir sunnah yang sahih, wallahua’lam.” (Dinukil dari kitab Kifayatul Akhyar Fi Ghayati Al-Ikhtiyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i, Dar-Kutub Al-‘Ilmiyyah – Beirut, halaman 93)
- See more at: http://www.1aqidah.net/v2/fatwa-ulama-sikap-ulama-apabila-pendapatnya-bertentangan-dengan-hadis-sahih/#sthash.LiyLxnPb.dpuf

No comments:

Post a Comment