Monday, July 2, 2012

Kitab 9 Imam


Kitab 9 Imam merupakan program (perisian) komputer berasaskan Windows (sebagai platform) yang mengandungi lebih dari 62 ribu hadits dari kitab-kitab Hadits yang disusun oleh 9 Imam Hadits terkemuka.

Antaranya: Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasaa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwaththa' Malik, Sunan ad-Darimi.

Contents/Kandungan CD:

- Lebih dari 62,000 hadits dengan disertakan data yang lengkap
- 9 pilihan kitab Imam Hadits yang tersohor
- Data/maklumat perawi hadits
- Sanad/jalan sampainya hadits
- Data hadits pendukung (Takhrij) & Komparasi Hadits
- Ilmu Hadits ringkas dan mudah

- Terjemahan lengkap bagi setiap hadis
- Status kesahihan bagi setiap hadis
- Mengikut penomboran hadis
Ciri Tambahan Istimewa:

- Indeks Hadits
- Kumpulan Hadits berdasarkan kategori
- Perbandingan hadis (perbezaan lafaz) Hadits
- Pencarian (search engine) & Penyalinan Teks Arab dan Indonesia (copy/paste)
- Biografi 9 Imam Hadits
- Daftar Rawi

- Arabic Keybord on screen.

- Serta beberapa ciri menarik lainnya.

System Requirements (Sistem minama yang diperlukan):

Pentium 4 2.0 GHz (Intel Core Duo recommended), RAM 512MB (1GB recommended), Windows XP, Vista, Win7, Fedora12, Ubuntu 9.10, OpenSuse 11.2, Mac OS x V10.4.9.

More Information:
Hubungi Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan atau pembelian.

No comments:

Post a Comment