Wednesday, July 4, 2012

Malam Nishfu Sya'ban seperti malam lainnya ...


 
 
 ‘Abdullah bin Al Mubarok pernah ditanya mengenai turunnya Allah pada malam Nishfu Sya’ban, lantas beliau pun memberi jawaban pada si penanya, “Wahai orang yang lemah! Yang engkau maksudkan adalah malam Nishfu Sya’ban?! Perlu engkau tahu bahwa Allah itu turun di setiap malam (bukan pada malam Nishfu Sya’ban saja, -pen).” Dikeluarkan oleh Abu ‘Utsman Ash Shobuni dalam I’tiqod Ahlis Sunnah (92).

Al ‘Aqili rahimahullah mengatakan, “Mengenai turunnya Allah pada malam Nishfu Sya’ban, maka hadits-haditsnya itu layyin (menuai kritikan). Adapun riwayat yang menerangkan bahwa Allah akan turun setiap malam, itu terdapat dalam berbagai hadits yang shahih. Ketahuilah bahwa malam Nishfu Sya’ban itu sudah masuk pada keumuman malam, insya Allah.” Disebutkan dalam Adh Dhu’afa’ (3: 29).

Baca artikel Rumaysho.com:
1. Meninjau ritual malam nishfu sya'ban:
http://rumaysho.com/belajar-islam/amalan/3125-meninjau-ritual-malam-nishfu-syaban.html

2. Kritik hadits malam nishfu sya'ban:
http://rumaysho.com/belajar-islam/jalan-kebenaran/3485-kritik-hadits-malam-nishfu-syaban.html

3. Kekeliruan di malam Nishfu Sya'ban:
http://rumaysho.com/belajar-islam/amalan/2635-kekeliruan-di-malam-nishfu-syaban.html

4. Amalan keliru di bulan Sya'ban:
http://rumaysho.com/belajar-islam/jalan-kebenaran/3487-amalan-keliru-di-bulan-syaban.html
~ Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat
 
---------------------------------------------------------------------
 Malam nisfu Sya'ban- biasa-biasa saja

Nisfu Sya'ban # mazhab al-Syafie: Kata ulama hadith mazhab al-Syafi'e yang masyhur, Imam al-Suyuti dlm kitabnya Al-Amru Bil Ittiba' Wan Nahyu 'Anil Ibtidaa' :
وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركت أحداً من أصحابنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان

"Dan Ibn Waddah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam (Imam dari kalangan Tabi'in) berkata: Aku tak jumpa seorang pun dari ashab kami dan fuqaha' kami mempedulikan tentang malam nisfu sya'ban" [sedangkan Zaid bin Aslam mendampingi sahabat2 nabi seperti Ibnu 'Umar, Jabir bin Abdillah, dan imam2 seperti anas bin malik, sufyan al-thawry, sufyan bin 'uyainah, al-auza'i, zainal abidin ali bin al-hasan - cicit nabi]

Kata Al-Suyuti juga:

قال الحافظ أبو الخطاب: قال أهل التعديل والجرح: ليس في فضل النصف من شعبان حديث صحيح.

"kata Al-Hafiz Abu Al-Kattab: ahli jarah dan ta'dil (ahli hadis) mengatakan bahawa tentang fadhilat nisfu sya'ban, tiada satu hadis pun yg sahih".

Perkongsian status dari seorang akhwat, semoga bermanfaat.
  ~UmmahMedia Int'l

No comments:

Post a Comment